Guilt (Tội lỗi)

Guilt (Tội lỗi)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
8 of Clouds: Guilt

Lời dẫn giải
Tội lỗi là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất mà chúng ta có. Nếu chúng ta đã làm điều gì khác sai trái, hoặc đi ngược lại lương tâm của mình, thì tất nhiên ta sẽ cảm thấy rất tệ. Nhưng để cho mình bị quá tải với cảm xúc tội lỗi có nghĩa là ta đã mời một chứng đau nửa đầu. Chúng ta bị bao quanh bởi những đám mây dai dẳng của sự thiếu tự tin và cảm giác vô dụng, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những điều xinh đẹp và niềm vui xung quanh mà cuộc sống cho ta.
Chúng ta đều là những người mưu cầu trở nên tốt hơn- yêu nhiều hơn, ý thức hơn, thật hơn với chính mình. Nhưng khi chúng ta trừng phạt chính mình bởi những thất bại của chúng ta bằng cách cảm thấy tội lỗi, ta có thể bị nhốt vào một chu kỳ của sự thất vọng và tuyệt vọng về bản thân và về hoàn cảnh mà ta đang có. Bạn hoàn toàn thấy không sao, và điều đó là hoàn toàn tự nhiên để sống qua thời gian. Chỉ cần học hỏi từ nó, tiến lên, và sử dụng những bài học đó để không phải mắc lại những lỗi lầm tương tự nữa.
Tội lỗi
Thời điểm này ! Ở đây giờ này…bị lãng quên khi bạn bắt đầu nghĩ về việc đạt một cái gì đó. Khi tâm trí muốn đạt được được phát sinh, bạn mất liên lạc với mọi người ở trong thiên đường này. Đây là một trong những cách tiếp cận tự do nhất : nó sẽ giải thoát bạn ngay bây giờ. Hãy quên tất cả những tội lỗi và quên tất cả những tính chất thiêng liêng; cả hai đều là ngu ngốc. Cả hai đã phá hủy tất cả những niểm vui của nhân loại. Tội nhân là cảm giác tội lỗi, vì thế niềm vui của mình bị mất. Làm thế nào mà bạn có thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn đang liên tục cảm thấy có lỗi ? Nếu bạn đang liên tục đi đến nhà thờ để xưng tội rằng bạn đã làm điều này sai, điều kia sai ? Và sai và sai và sai…toàn bộ cuộc sống của bạn có vẻ như được tạo thành từ những tội lỗi. Làm thế nào bạn có thể sống vui vẻ? Cuộc sống của bạn sẽ trở nên khó làm cho hài lòng được. Bạn trở nên nặng nề, quá tải. Cảm giác tội lỗi đè trên ngực bạn như một tảng đá, nó nghiền nát bạn, nó không chó bản nhảy được. Lám thế nào để bạn có thể nhảy? Làm thế nào để nhảy với cảm giác tội lỗi ? Làm thế nào tội lỗi có thể hát? Làm thế nào tội lỗi có thể yêu? Làm thế nào tội lỗi có thể sống? Cho nên một người nghĩ rằng anh ta đã làm một việc có lỗi với cảm giác tội lỗi, gánh nặng, thì anh ta đã chết trước khi thật sự chết, đã tự hoàn toàn bước vào ngôi mộ.
The Card
Guilt is one of the most destructive emotions in which we can get caught. If we have wronged another, or gone against our own truth, then of course we will feel bad. But to let ourselves be overwhelmed with guilt is to invite a migraine. We end up surrounded by nagging clouds of self-doubt and feelings of worthlessness to the point where we cannot see any of the beauty and joy that life is trying to offer us.
We all long to be better people - more loving, more aware, more true to ourselves. But when we punish ourselves for our failures by feeling guilty, we can get locked into a cycle of despair and hopelessness that robs us of all clarity about ourselves and the situations we encounter. You are absolutely okay as you are, and it is absolutely natural to go astray from time to time. Just learn from it, move on, and use the lesson not to make the same mistake again.
Osho’s Teachings
This moment!... this herenow... is forgotten when you start thinking in terms of achieving something. When the achieving mind arises, you lose contact with the paradise you are in. This is one of the most liberating approaches: it liberates you right now! Forget all about sin and forget all about saintliness; both are stupid. Both together have destroyed all the joys of humanity.
The sinner is feeling guilty, hence his joy is lost. How can you enjoy life if you are continuously feeling guilty? if you are continuously going to the church to confess that you have done this wrong and that wrong? And wrong and wrong and wrong... your whole life seems to be made of sins.
How can you live joyously? It becomes impossible to delight in life. You become heavy, loaded. Guilt sits on your chest like a rock, it crushes you; it does not allow you to dance. How can you dance? How can guilt dance? How can guilt sing? How can guilt love? How can guilt live?
So the one who thinks he is doing something wrong is guilty, burdened, dead before death, has already entered into the grave.
Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post