Intensity (Mãnh liệt)

Intensity (Mãnh liệt)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
Knight: Intensity 

Lời dẫn giải
Biểu tượng trong lá bài tạo ra một hình mũi tên. Anh ấy đang di chuyển về một hướng với sự tập trung mà chỉ những người biết chính xác nơi họ cần tới mới có được. Anh ấy di chuyển nhanh tới mức anh gần như biến thành một nguồn năng lượng thuần khiết. Sự nhiệt thành của anh ấy không phải là một luồng năng lượng bộc phát – thứ thường khiến mọi người điên cuồng lái xe với tốc độ cao để tới đích. Sự điên cuồng kiểu đó thuộc về thế giới theo chiều ngang của không gian và thời gian. Sự nhiệt thành của Knight of Fire thuộc về thế giới theo chiều thẳng đứng của khoảnh khắc hiện tại, khi ta nhận ra: hiện tại là giây phút độc nhất: khi đây và đó là một không gian duy nhất.
Khi bạn hành động với sự nhiệt thành của Knight of Fire, bạn sẽ tạo ra những gợn sóng trong không gian xung quanh bạn. Trong khi một vài người sẽ cảm thấy được cổ vũ và tươi mới nhờ vào sự có mặt của bạn, những người khác có thể thấy như bị đe dọa hay làm phiền. Song, quan điểm của mọi người chỉ là vấn đề nhỏ, không điều gì có thể giữ bạn lại trong lúc này.
Mãnh liệt
Đạo Thiền cho rằng: Ta nên coi những lời nói tuyệt vời và những giáo lý tuyệt vời như kẻ thù chết người của ta. Hãy tránh né chúng, bởi bạn phải tìm được tài nguyên của chính mình. Bạn không phải là người chạy theo hay bắt chước. Bạn phải trở thành chính bản thân mình; bạn phải tự mình tìm thấy bản chất sâu thẳm nhất của chính bạn mà không cần chỉ dẫn, không cần kinh sách chỉ lối. Đây là đêm tối, nhưng với ngọn lửa tìm tòi mãnh liệt, bạn nhất định sẽ tìm thấy bình minh. Tất cả những ai đã được tôi luyện bởi ngọn lửa tìm tòi mãnh liệt đều sẽ tìm thấy bình minh trong khi những người khác chỉ tin tưởng đơn thuần. Những người có đức tin thật ra không có tín ngưỡng, họ đơn thuần muốn né tránh cuộc phiêu lưu tuyệt vời vào tôn giáo bằng cách tin tưởng.
The Card
The figure in this card has taken on the shape of an arrow, moving with the single-pointed focus of one who knows precisely where he is going. He is moving so fast that he has become almost pure energy. But his intensity should not be mistaken for the manic energy that makes people drive their cars at top speed to get from point A to point B. That kind of intensity belongs to the horizontal world of space and time.
The intensity represented by the Knight of Fire belongs to the vertical world of the present moment - a recognition that now is the only moment there is, and here is the only space.
When you act with the intensity of the Knight of Fire it is likely to create ripples in the waters around you. Some will feel uplifted and refreshed by your presence, others may feel threatened or annoyed. But the opinions of others matter little; nothing can hold you back right now.
Osho's Teachings
Zen says: Think of all the great words and great teachings as your deadly enemy. Avoid them, because you have to find your own source. You have not to be a follower, an imitator. You have to be an original individual; you have to find your innermost core on your own, with no guide, no guiding scriptures. It is a dark night, but with the intense fire of inquiry you are bound to come to the sunrise.
Everybody who has burned with intense inquiry has found the sunrise. Others only believe. Those who believe are not religious, they are simply avoiding the great adventure of religion by believing.
Excerpted from ‘Zen - Turning In’ by Osho

Ads Belove Post