Letting Go (Buông bỏ)

Letting Go (Buông bỏ)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
8. Letting Go

Lời dẫn giải
Trong hình là lá sen vào buổi sáng sớm. Chúng ta có thể thấy mặt nước đang gợn sóng khi có một giọt nước rơi xuống. Đó là một khoảnh khắc quý giá, và đầy đau xót. Trong sức hút của trọng lực, giọt nước trượt ra khỏi chiếc lá và đánh mất hình dạng trước đó của nó. Nó hòa bản thân vào cái mênh mông của nước ở phía dưới. Chúng ta có thể hình dung rằng: trước khi rơi xuống, giọt nước chắc hẳn đã rất chao đảo ở ranh giới của những cái đã biết và chưa biết.
Khi lá bài này xuất hiện, nó báo hiệu: một cái gì đó đã hoàn thành, một thứ gì đó đã kết thúc. Bất kể đó là cái gì – một công việc, một mối quan hệ, một mái ấm mà bạn yêu quý, bất cứ thứ gì giúp bạn nhận ra bạn là ai – đây là thời điểm để nó ra đi, chấp nhận đau buồn và đừng cố giữ lấy. Một thứ gì đó tuyệt vời hơn đang chờ bạn, một khía cạnh lớn hơn sẽ được phát hiện. Bạn đã đi qua điểm mốc, nơi không thể quay lại, và lực hấp dẫn vẫn đang làm công việc của nó. Hãy đi theo nó, nó đại diện cho sự giải thoát.
Buông bỏ
Trong tồn tại, không có ai là cao hơn, và cũng không có ai là người thấp kém hơn cả. Các ngọn cỏ và những ngôi sao là bình đẳng... Nhưng con người muốn trở nên cao hơn những người khác, họ muốn chinh phục thiên nhiên, vì thế họ phải chiến đấu liên tục. Tất cả sự phức tạp đều nảy sinh từ cuộc chiến này. Những người ngây ngô là những người từ bỏ chiến đấu, những người không có hứng thú để trở nên cao hơn, những người không còn hứng thú trong biểu diễn, trong việc chứng minh mình là đặc biệt; những người đã trở thành một bông hoa hồng hay một giọt nước trên lá sen; những người hòa tan, hòa nhập và trở thành một giọt trong đại dương rộng lớn và trở thành một gợn sóng; những người không có khái niệm về “cái tôi”. Sự biến mất của “cái tôi” là ngây ngô.

The Card
In this image of lotus leaves in the early morning, we can see in the rippling of the water that one drop has just fallen. It is a precious moment, and one that is full of poignancy. In surrendering to gravity and slipping off the leaf, the drop loses its previous identity and joins the vastness of the water below. We can imagine that it must have trembled before it fell, just on the edge between the known and the unknowable.
To choose this card is a recognition that something is finished, something is completing. Whatever it is - a job, a relationship, a home you have loved, anything that might have helped you to define who you are - it is time to let go of it, allowing any sadness but not trying to hold on. Something greater is awaiting you, new dimensions are there to be discovered. You are past the point of no return now, and gravity is doing its work. Go with it - it represents liberation.
Osho's Teachings
In existence there is nobody who is superior and nobody who is inferior. The blade of grass and the great star are absolutely equal... But man wants to be higher than others, he wants to conquer nature, hence he has to fight continuously.
All complexity arises out of this fight. The innocent person is one who has renounced fighting; who is no longer interested in being higher, who is no longer interested in performing, in proving that he is someone special; who has become like a rose flower or like a dewdrop on the lotus leaf; who has become part of this infinity; who has melted, merged and become one with the ocean and is just a wave; who has no idea of the "I". The disappearance of the ''I" is innocence.
Excerpted from ‘The White Lotus’ by Osho

Ads Belove Post