Maturity (Trưởng thành)

Maturity (Trưởng thành)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
Ace of Rainbows: Maturity

Lời dẫn giải
Nhân vật trong lá bài đứng một mình, yên lặng và chưa được cảnh báo. Nội tâm bên trong được đong đầy bởi hoa – mang đến chất lượng của mùa xuân và nở rộ mỗi khi anh ta đi. Sự nở hoa trong nội tâm và sự thỏa mãn khiến cho chàng cảm thấy đủ khả năng di chuyển không giới hạn. Chàng có thể di chuyển đến bất cứ hướng nào- trong và ngoài , không có gì khác biệt với sự vui thú và trưởng thành không thể bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Chàng đã đến thời điểm trở thành trung tâm và phát triển – máu trắng sáng lên xung quanh chàng chính là của sự bảo vệ và ánh sáng.
Khi bạn rút ra lá bài này, hãy biết rõ rằng mang tới món quà – cho sự làm việc hăng say mà mang lại kết quả tốt. Căn bản của bạn đã đong đầy và sự thành công và vận may tốt là của bạn, và đó là những kết quả mà sự trải nghiệm mang lại.
Trưởng thành
Sự phân biệt của cỏ dại và hoa là giống nhau như là giữa bạn không biết bản thân bạn là phật, và khoảnh khắc bạn biết rằng bạn là phật. Thật ra, không có đường khác nào.
Phật hoàn toàn là hoa nở rộ. Là hoa sen trắng với cánh hoa của ngài, như là một sự hoàn thành. Chắc chắn, để được cảm thấy đầy đủ mùa xuân trong bạn thì đẹp hơn rất nhiều so với những giọt sương của lá mùa thu rơi trên lá sen. Đó là một trong những điều đẹp nhất mà ta nên thấy : khi giọt sương lá thu rơi xuống lá sen và tỏa sáng dưới ánh sáng ban mai như một hạt ngọc. Nhưng tuy nhiên, đây là một trải nghiệm của khoảnh khắc. Như là mặt trời mọc, mùa thu bắt đầu tan biến.
Sự tạm thời này không thể so sánh được, bởi vì, với một mùa xuân thật sự trong cuộc sống của bạn. Bạn nhìn lại càng xa càng tốt và nó luôn luôn hiện hữu ở đó.  Bạn nhìn lại bản thân càng nhiều càng tốt, và bạn sẽ ngạc nhiên; đó chính là sự sống của bạn. Bất cứ ở đâu, bạn vẫn ở đó, và những bông hoa vẫn luôn tiếp tục cho bạn thấy sự nở rộ. Đó chính là mùa xuân trong tâm hồn.
The Card
This figure stands alone, silent and yet alert. The inner being is filled with flowers - that carry the quality of springtime and regenerate wherever he goes. This inner flowering and the wholeness that he feels affords the possibility of unlimited movement. He can move in any direction - within and without it makes no difference as his joy and and maturity cannot be diminished by externals. He has come to a time of centeredness and expansiveness - the white glow around the figure is his protection and his light. All of life's experiences have brought him to this time of perfection.
When you draw this card, know well this moment carries a gift - for hard work well done. Your base is solid now and success and good fortune are yours for they are the outcome of what has already been experienced within.
Osho’s Teachings
The distinction between the grasses and the blossoms is the same as between you not knowing that you are a buddha, and the moment you know that you are a buddha. In fact, there is no way to be otherwise. Buddha is completely blossomed, fully opened. His lotuses, his petals, have come to a completion...
Certainly, to be full of spring yourself is far more beautiful than the autumn dew falling on the lotus leaves. That is one of the most beautiful things to watch: when autumn dew falls on the lotus leaves and shine in the morning sun like real pearls. But of course it is a momentary experience. As the sun rises, the autumn dew starts evaporating...
This temporary beauty cannot be compared, certainly, with an eternal spring in your being. You look back as far as you can and it has always been there. You look forward as much as you can, and you will be surprised: it is your very being. Wherever you are it will be there, and the flowers will continue to shower on you. This is spiritual spring.
Excerpted from ‘No Mind - The Flowers of Eternity’ by Osho

Ads Belove Post