Mind (Tâm trí)

Mind (Tâm trí)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
Page of Clouds: Mind

Lời dẫn giải
Đây là những gì xảy ra khi chúng ta quên rằng tâm trí chỉ là kẻ đầy tớ, khi ta bắt đầu để tâm trí điều khiển cuộc đời chúng ta. Cái đầu chứa đầy máy móc, cái miệng đang chửi rủa om sòm, và bầu không khí xung quanh bị ô nhiễm bởi nhà máy sản xuất ra các tranh luận và ý kiến. “Nhưng chờ đã”, bạn nói. “Tâm trí là thứ làm nên con người chúng ta, là nguồn gốc của mọi tiến bộ, mọi chân lý vĩ đại”. Nếu bạn tin thế, hãy làm một thử ngiệm: bước vào một căn phòng, đóng cửa lại, mở máy ghi âm, và cho phép chính mình nói những gì đang có “trong tâm trí”. Nếu bạn cho phép mọi ý nghĩ thoát ra mà không có kiểm duyệt hay biên tập, bạn sẽ ngạc nhiên với số lượng rác rưởi được phun ra.
Page of Clouds sẽ cho bạn biết rằng có ai đó, ở nơi nào đó, đang mắc kẹt trong “quá trình tư duy”. Hãy xem xét và đảm bảo rằng: đó không phải là bạn.
Tâm trí
Đây là tình trạng trong tâm trí của bạn: tôi thấy nào là tay lái, bàn đạp và những thứ lạ lùng bạn thu thập từ khắp mọi nơi. Cái đầu thật là nhỏ … và không còn chỗ để sống nữa! Rác rưởi cứ tiếp tục chui vào đầu bạn; đầu bạn không ngừng quay tròn và lắc lư – nó khiến bạn không còn rảnh rỗi. Hãy nghĩ đến loại ý nghĩ nào đang đi qua tâm trí bạn.
Vào một ngày bất kỳ bạn chỉ cần ngồi xuống, khép cửa lại, và viết ra trong vòng nửa giờ bất kỳ điều gì lướt qua tâm trí, và bạn sẽ hiểu ý tôi là gì. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì diễn ra trong tâm trí bạn. Nó vẫn nằm trên tấm phông nền, nó luôn ở đó, nó vây quanh bạn như một đám mây. Với đám mây này bạn không thể biết được thực tế; bạn không thể đạt đến nhận thức tâm linh. Đám mây này phải được gỡ bỏ. Và chỉ khi nào bạn quyết định bỏ thì nó mới biến mất. Bạn muốn bám chặt vào nó ư? – đám mây không thích bạn, hãy nhớ lấy.
The Card
This is what happens when we forget that the mind is meant to be a servant, and start to allow it to run our lives. The head is filled with mechanisms, the mouth is ranting and raving, and the whole surrounding atmosphere is being polluted by this factory of arguments and opinions. "But wait," you say. "The mind is what makes us human, it's the source of all progress, all great truths."
If you believe that, try an experiment: go into your room, shut the door, turn on a tape recorder, and give yourself total permission to say whatever is 'on your mind'. If you really allow it to all come out without any censorship or editing, you'll be amazed at the amount of rubbish that comes spewing forth. The Page of Clouds is telling you that somebody, somewhere, is stuck in "a head trip". Take a look and make sure it isn't you.
Osho’s Teachings
This is the situation of your head: I see cycle-handles and pedals and strange things that you have gathered from everywhere. Such a small head... and no space to live in! And that rubbish goes on moving in your head; your head goes on spinning and weaving - it keeps you occupied.
Just think what kind of thoughts go on inside your mind. One day just sit, close your doors, and write down for half an hour whatsoever is passing in your mind, and you will understand what I mean and you will be surprised what goes on inside your mind. It remains in the background, it is constantly there, it surrounds you like a cloud.
With this cloud you cannot know reality; you cannot attain to spiritual perception. This cloud has to be dropped. And it is just with your decision to drop it that it will disappear. You are clinging to it - the cloud is not interested in you, remember it.
Excerpted from ‘The Sun Rises in the Evening’ by Osho

Ads Belove Post