No-Thingness (Hư vô)

No-Thingness (Hư vô)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - No-Thingness

Lời dẫn giải
Ở trong “hư vô” có thể gây mất phương hướng và thậm chí sợ hãi. Không nắm bắt được gì, không có cảm giác về phương hướng, ngay cả một dấu hiệu được chọn lựa hay sự tồn tại của các khả năng cũng không có trước mắt. Nhưng đó chính là tình trạng đơn thuần, tồn tại trước khi vũ trụ được kiến tạo. Tất cả mọi việc bạn có thể làm bây giờ là: thư giãn trong cõi hư không vô tận này… đắm chìm vào sự thinh lặng giữa muôn vàn lời nói… quan sát “hư vô” này, mỗi khi hít vào thở ra. Hãy trân quý mỗi khoảnh khắc trống rỗng của trải nghiệm. Có gì đó đáng sợ sắp được hình thành.
Hư vô
Đức Phật đã chọn ra một trong những từ thực sự rất tiềm năng – shunyata (Dịch sơ: sự vô định gây bối rối). Từ tiếng Anh tương đương với nó là “nothingness” thì không được đẹp như vậy.
Vì thế tôi muốn gọi nó là “no-thingness” (hư vô) – bởi vì “không có gì” không chỉ là “không có gì”. Nó là tất cả. Sự “hư vô” tồn tại đầy sức sống với mọi khả năng. Nó không có tiềm năng, nhưng lại có tiềm năng tuyệt đối. Nó không hiển nhiên, nhưng chứa đựng tất cả. Khởi đầu là điều tự nhiên, kết thúc là điều tự nhiên, hà cớ gì ở đoạn giữa mọi thứ, con người lại gây nhiều chuyện ầm ĩ vậy? Tại sao, giữa đường, lại trở nên lo lắng, bối rối, đầy tham vọng – sao lại tạo ra sự tuyệt vọng như thế?
Từ hư vô trở về hư vô chính là cuộc hành trình viên mãn.


The Card
Being "in the gap" can be disorienting and even scary. Nothing to hold on to, no sense of direction, not even a hint of what choices and possibilities might lie ahead. But it was just this state of pure potential that existed before the universe was created. All you can do now is to relax into this no-thingness... fall into this silence between the words... watch this gap between the outgoing and incoming breath. And treasure each empty moment of the experience. Something sacred is about to be born.
Osho's Teachings
Buddha has chosen one of the really very potential words-shunyata. The English word, the English equivalent, "nothingness", is not such a beautiful word. That's why I would like to make it "no-thingness"-because the nothing is not just nothing, it is all. It is vibrant with all possibilities. It is potential, absolute potential. It is unmanifest yet, but it contains all. In the beginning is nature, in the end is nature, so why in the middle do you make so much fuss? Why, in the middle, becoming so worried, so anxious, so ambitious-why create such despair? Nothingness to nothingness is the whole journey.

Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post