Ordinariness (Điều bình thường)

Ordinariness (Điều bình thường)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
8 of Rainbows: Ordinariness

Lời dẫn giải
Nhân vật trong lá bài này đang đi bộ giữa thiên nhiên, cho chúng ta thấy vẻ đẹp mà có thể tìm thấy trong những điều bình thường, đơn giản của cuộc sống. Chúng ta có thể dễ dàng sống thăng hoa trong thế giới đẹp đẽ này. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, nấu một bữa ăn – bỏ tâm tự vào những công việc nhàm chán nhất, khi chúng được thực hiện với sự tận tâm của bạn, với tình yêu, và vì lợi ích riêng, mà không cần sự công nhận, khen thưởng. Bạn đang phải đối mặt với thời gian ngay bây giờ khi phương pháp này còn dễ dàng, tự nhiên và hoàn toàn bình thường với các tình huống bạn gặp phải, sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với bất kỳ nỗ lực nào từ phía bạn , để được tỏa sáng, rực rỡ hoặc bất thường. Hãy quên đi tất cả việc tạo ra những đề mục bằng cách phát minh ra những phụ tùng mới nhất, hay làm lóa mắt bạn bè và đồng nghiệp với ngôi sao duy nhất của bạn. Các món quà đặc biệt mà bạn phải đưa ra bây giờ là thể hiện cái tốt nhất bằng cách chỉ dùng những thứ dễ dàng và đơn giản, một bước vào một thời điểm.
Điều bình thường
Đôi khi điều này xảy ra khi bạn ở trong một số thời điểm hiếm gặp. Nhìn ra đại dương, nhìn ra sự hoang dã to lớn của nó – và bỗng nhiên bạn quên đi sự chia cách, sự khác biệt của bạn; bạn thư giãn. Hay, đi đến Himalayas, nhìn thấy tuyết trắng ở các đỉnh núi Himalayas, đột nhiên một sự mát lạnh bao quanh bạn và bạn sẽ không sai lầm bởi vì không có ai khác sai cả. Mọi người rớt xuống cùng nhau. Hay, nghe những bài hát hay, mọi người trở thành một, một cảm giác hòa bình, hạnh phúc bao quanh và nảy sinh trong bạn. Bạn cảm thấy thỏa mãn.
Không cần phải chờ đợi khoảnh khắc đó – những khoảnh khắc này sẽ đến với bạn tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Những khoảnh khắc phi thường này có thể trở thành những khoảnh khắc bình thường – đó là toàn bộ nỗ lực của Đạo Thiền.  Bạn có thể sống một cuộc sống phi thường trong một cuộc sống bình thường : chẻ củi, mang nước lên từ giếng, bạn có thể cảm thấy rất thoải mái với bản thân mình. Lau nhà, nấu ăn, giặt quần áo, bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái – bởi vì toàn bộ câu hỏi bạn đang trả lời, tất cả đều là hưởng thụ.
The Card
This figure walking in nature shows us that beauty can be found in the simple, ordinary things of life. We so easily take this beautiful world we live in for granted. Cleaning the house, tending the garden, cooking a meal - the most mundane tasks take on a sacred quality when they are performed with your total involvement, with love, and for their own sake, without thought of recognition or reward.
You are facing a time now when this easy, natural and utterly ordinary approach to the situations you encounter will bring far better results than any attempt on your part to be brilliant, clever, or otherwise extra-ordinary. Forget all about making headlines by inventing the latest widget, or dazzling your friends and colleagues with your unique star quality. The special gift you have to offer now is presented best by just taking things easily and simply, one step at a time.
Osho’s Teachings
Sometimes it happens that you become one, in some rare moment. Watch the ocean, the tremendous wildness of it - and suddenly you forget your split, your schizophrenia; you relax. Or, moving in the Himalayas, seeing the virgin snow on the Himalayan peaks, suddenly a coolness surrounds you and you need not be false because there is no other human being to be false to. You fall together. Or, listening to beautiful music, you fall together.
Whenever, in whatsoever situation, you become one, a peace, a happiness, a bliss, surrounds you, arises in you. You feel fulfilled.
There is no need to wait for these moments - these moments can become your natural life. These extraordinary moments can become ordinary moments - that is the whole effort of Zen. You can live an extraordinary life in a very ordinary life: cutting wood, chopping wood, carrying water from the well, you can be tremendously at ease with yourself. Cleaning the floor, cooking food, washing the clothes, you can be perfectly at ease - because the whole question is of you doing your action totally, enjoying, delighting in it.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dan’ by Osho

Ads Belove Post