Participation (Tham gia)

Participation (Tham gia)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
4. Participation

Lời dẫn giải
Mỗi nhân vật trong đạo tràng này đều giơ cao tay phải trong tư thế tiếp nhận và hạ thấp tay trái trong tư thế cho đi. Cả vòng tròn tạo nên một trường năng lượng to lớn qua hình đôi chùy kim cang, biểu tượng cho lưỡi tầm sét trong Phật giáo Tây Tạng. Đạo tràng giống như một trường năng lượng vây quanh Đức Phật, là nơi các phật tử đều hướng tới và góp phần tạo nên một liên kết thống nhất và thiết yếu. Đạo tràng giống như một bông hoa sen, sự tổng hòa còn đẹp hơn cả các thành phần cộng lại, và đồng thời cũng nâng cao vẻ đẹp của từng cánh hoa.
Bạn có cơ hội tham gia cùng mọi người, để góp phần của mình trong công cuộc tạo nên một điều gì đó vĩ đại hơn và tươi đẹp hơn mỗi cá nhân đơn lẻ. Sự góp mặt của bạn không chỉ nuôi dưỡng chính bạn mà còn đóng góp phần quý báu cho cái toàn thể.
Tham gia
Bạn đã bao giờ nhìn thấy ban đêm trôi qua? Rất ít người có thể nhận thức về những việc đang diễn ra hàng ngày như vậy. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một buổi chiều tà đang đến? Nửa đêm và dạ khúc? Bình minh và vẻ đẹp tinh mơ? Chúng ta đang hành xử như những kẻ mù lòa. Trong một thế giới đẹp nhường này, chúng ta lại sống trong những ao tù của khổ đau chính mình. Vì đã quen khổ, nên nếu ai đó muốn kéo bạn ra thì bạn lại muốn chống trả. Bạn không muốn thoát khỏi đau đớn và khổ hạnh. Mặt khác, quanh bạn có rất nhiều niềm vui, bạn chỉ cần nhận ra và dấn thân vào nó, đừng đứng ngoài như một khán giả.
Triết học là suy luận, Thiền là tham dự. Tham dự vào những buổi thức đêm chờ sáng, tham dự vào các buổi chào đón chiều tà, tham dự với các vì sao và những đám mây; hãy biến sự tham gia của bạn thành lối sống và toàn bộ sự tồn tại sẽ trở thành niềm hân hoan – một trạng thái xuất thần. Bạn không thể mơ đến một vũ trụ tốt đẹp hơn thế nữa.
The Card
Each figure in this mandala holds the right hand up, in an attitude of receiving, and the left hand down, in an attitude of giving. The whole circle creates a tremendous energy field that takes on the shape of the double dorje, the Tibetan symbol for the thunderbolt. The mandala has a quality like that of the energy field that forms around a buddha, where all the individuals taking part in the circle make a unique contribution to create a unified and vital whole. It is like a flower, whose wholeness is even more beautiful than the sum of its parts, at the same time enhancing the beauty of each individual petal.
You have an opportunity to participate with others now to make your contribution to creating something greater and more beautiful than each of you could manage alone. Your participation will not only nourish you, but will also contribute something precious to the whole.
Osho's Teachings
Have you ever seen night going? Very few people even become aware of things which are happening every day. Have you ever seen the evening coming? The midnight and its song? The sunrise and its beauty? We are behaving almost like blind people. In such a beautiful world we are living in small ponds of our own misery.
It is familiar, so even if somebody wants to pull you out, you struggle. You don't want to be pulled out of your misery, of your suffering. Otherwise there is so much joy all around, you have just to be aware of it and to become a participant, not a spectator.
Philosophy is speculation, Zen is participation. Participate in the night leaving, participate in the evening coming, participate in the stars and participate in the clouds; make participation your lifestyle and the whole existence becomes such a joy, such an ecstasy. You could not have dreamed of a better universe.
Excerpted from ‘Zen - The Miracle’ by Osho

Ads Belove Post