Politics (Chính trị)

Politics (Chính trị)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
7 of Clouds: Politics

Lời dẫn giải
Bạn có nhận ra người đàn ông này? Tất cả nhưng sự ngây thơ và chân thành của chúng tôi có những nhà chính trị gia lẩn trốn đâu đó trong tâm trí. Thật sự tâm trí thường suy nghĩ theo hướng chính trị. Đó là điều tự nhiên để lập nên kế hoạch và âm mưu và vận dụng những trường hợp và con người để chúng ta có thể đạt đượ những gì mình muốn. ở đây, đầu óc được đại diện bởi con rắn, được bao phủ bởi những đám mây và nói chuyện bằng cái lưỡi chẻ đôi. Nhưng điều quan trọng để nhận ra lá bài này là cả mặt phải và mặt trái. Ngọt ngào, ngây thơ, khuôn mặt tin tưởng là cái mặt nạ, và điều xấu, độc ác, tôi sẽ đi chung con đường với bạn cũng là một cái mặt nạ. những nhà chính trị không có khôn mặt thực sự. Toàn bộ cuộc chơi là sự giả dối.
Có một cách đánh giá tốt về bản thân mình để nhận ra bạn đã bước vào cuộc chơi này. Những gì bạn thấy có thể là đau khổ, nhưng không đau khổ bằng việc bạn tiếp tục cuộc chơi. Nó không phục vụ lợi ích cho bất cứ ai, ít nhất thì tất cả là của bạn. Bất cứ thứ gì bạn có thể đạt được bằng cách này sẽ chỉ biến thành tro bụi trong tay bạn.
Chính trị
Bất cứ ai cũng có thể là một người giỏi giả vờ, một kẻ đạo đức giả, trở thành nhà lãnh đạo chính trị của bạn, sẽ trở thành linh mục của tôn giáo. Tất cả những gì anh ta cần chỉ là đạo đức giả, tất cả những gì anh ta cần là sự gian xảo, tất cả những gì anh ta cần là một gương mặt để ẩn ở phía sau. Các chính trị gia của bạn sống một cuộc sống hai mặt, các linh mục sống hai cuộc sống – một ở cửa trước, một ở cửa sau.  Và cửa sau chính là cuộc sống thực của họ. Nụ cười ở cửa trước chỉ là giả tạo, những gương mặt trông có vẻ vô tội trong sáng lại chỉ là gian xảo.
Nếu bạn muốn biết sự thật về các chính trị gia, bạn sẽ phải nhìn họ ở cửa sau. Ở đó, anh ta sống một cách trần trụi, và như vậy, anh ta là một linh mục. Có hai loại người thống trị loài người. Và họ phát hiện ra sớm rằng nếu bạn muốn thống trị nhân loại, hãy làm cho nó yếu đi, làm cho nó cảm thấy tội lỗi, làm cho nó cảm thấy không xứng đáng. Hủy hoại phẩm giá của nó, làm cho nó mất cảm giác vinh quang từ việc làm nhục nó. Và họ đã tìm thấy những cách tinh tế riêng của họ, họ để cho bạn làm tự bẽ mặt chính mình, để tiêu diệt chính mình. Họ đã dạy cho bạn một cách tự tử từ từ.
The Card
Do you recognize this man? All but the most innocent and sincere of us have a politician lurking somewhere in our minds. In fact, the mind is political. Its very nature is to plan and scheme and try to manipulate situations and people so that it can get what it wants. Here, the mind is represented by the snake, covered with clouds and "speaking with a forked tongue". But the important thing to realize about this card is that both faces are false. The sweet, innocent, "trust me" face is a mask, and the evil, toxic, "I'll have my way with you" face is a mask, too. Politicians don't have real faces. The whole game is a lie.
Take a good look at yourself to see if you have been playing this game. What you see might be painful, but not as painful as continuing to play. It doesn't serve anybody's interest in the end, least of all yours. Whatever you might achieve in this way will just turn to dust in your hands.
Osho’s Teachings
Anybody who can be a good pretender, a hypocrite, will become your leader politically, will become your priest religiously. All that he needs is hypocrisy, all that he needs is cunningness, all that he needs is a facade to hide behind.
Your politicians live double lives, your priests live double lives - one from the front door, the other from the back door. And the back-door life is their real life. Those front-door smiles are just false, those faces looking so innocent are just cultivated.
If you want to see the reality of the politician you will have to see him from his back door. There he is in his nudity, as he is, and so is the priest.
These two kinds of cunning people have dominated humanity. And they found out very early on that if you want to dominate humanity, make it weak, make it feel guilty, make it feel unworthy. Destroy its dignity, take all glory away from it, humiliate it. And they have found such subtle ways of humiliation that they don't come in the picture at all; they leave it to you to humiliate yourself, to destroy yourself. They have taught you a kind of slow suicide.
Excerpted from ‘The White Lotus’ by Osho

Ads Belove Post