Projections (Ảo ảnh - Tấm màn chiếu)

Projections (Ảo ảnh - Tấm màn chiếu)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
7. Projections

Lời dẫn giải
Người đàn ông và người phụ nữ trong lá bài này đang đối mặt với nhau, nhưng họ không thể hiểu rõ về nhau. Mỗi người đang tưởng tượng ra bộ mặt thật của người đối diện trong tâm trí của họ.
Tất cả chúng ta luôn đuổi theo bộ phim giả tưởng do chính ta tạo ra về những bối cảnh và con người xung quanh ta. Điều này xảy ra khi chúng ta không nhận thức được đầy đủ khát vọng, khao khát và những nhận định của bản thân. Thay vì chịu trách nhiệm cho việc sở hữu chúng, chúng ta lại cố tình gán nó cho người khác. Ảo ảnh đó có thể rất hiểm độc hay quỷ quyệt, rắc rối hay dễ chịu. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh – một đám mây ngăn cản chúng ta nhìn thấy thực tại. Cách duy nhất để thoát ra chính là chấp nhận cuộc chơi. Khi bạn bắt đầu phán xét người khác, hãy đảo chiều suy nghĩ của mình. Liệu những thứ hiện lên trong tâm trí người khác có thực sự thuộc về bạn hay không? Sự nhận định của bạn có rõ ràng hay đang bị che phủ bởi cái bóng của thứ mà bạn muốn thấy?
Ảo ảnh - Tấm màn chiếu
Trong rạp chiếu phim, bạn nhìn vào màn hình chứ không nhìn ra phía sau của mình. Nhưng mà máy chiếu thì lại đang ở phía sau đó. Bộ phim không thực sự nằm trên màn ảnh. Trên màn chiếu chỉ có hỗn hợp giữa ánh sáng và bóng tối. Bộ phim thực sự đang ở phía sau, nhưng bạn không bao giờ nhìn nó. Và máy chiếu ở đó.
Tâm trí của bạn ở phía sau mọi thứ, và tâm trí của bạn chính là cái máy chiếu. Nhưng bạn lại luôn luôn nhìn vào cái khác, vì cái khác đó chính là màn hình.
Khi bạn đang yêu, người đó dường như trở nên xinh đẹp, không có ai sánh bằng. Nhưng khi bạn ghét bỏ người đó, họ trở thành người xấu nhất. Bạn không bao giờ hiểu được: tại sao cùng là một người, nhưng có thể vừa là đệ nhất mỹ nhân, vừa là kẻ xấu tệ hại nhất như thế.
Vì vậy, giải pháp duy nhất để thấy được sự thật, đó là học cách bỏ qua sự “giúp đỡ” của tâm trí, quay về với tầm nhìn của mình ngay lập tức. Công việc của trí não là tạo ra vấn đề, bởi trí não luôn chỉ tạo ra những cơn mơ. Thông qua sự phấn khích của bạn, giấc mơ trở nên rất thực. Nếu bạn quá phấn khích, bạn sẽ bị đầu độc, và khi đó, bạn không còn nắm được các giác quan của mình nữa. Rồi, tất cả những gì bạn thấy sẽ chỉ là ảo ảnh trên tấm màn chiếu. Có bao nhiêu thế giới thì có bấy nhiêu tâm trí, bởi vì mỗi tâm trí đều sống trong thế giới riêng của nó.

The Card
The man and woman in this card are facing each other, yet they are not able to see each other clearly. Each is projecting an image they have constructed in their minds, covering the real face of the person they are looking at.
All of us can get caught up in projecting movies of our own making onto the situations and people surrounding us. It happens when we are not fully aware of our own expectations, desires and judgments; instead of taking responsibility for them and owning them, we try to attribute them to others. A projection can be devilish or divine, disturbing or comforting, but it is a projection nonetheless - a cloud that prevents us from seeing reality as it is. The only way out is to recognize the game. When you find a judgment arising about another, turn it around: Does what you see in others really belong to you? Is your vision clear, or clouded by what you want to see?
Osho's Teachings
In a cinema hall, you look at the screen, you never look at the back - the projector is at the back. The film is not there really on the screen; it is just a projection of shadow and light. The film exists just at the back, but you never look at that. And the projector is there. Your mind is at the back of the whole thing, and the mind is the projector. But you always look at the other, because the other is the screen.
When you are in love the person seems beautiful, no comparison. When you hate, the same person seems the ugliest, and you never become aware of how the same person can be the ugliest and the same person can be the most beautiful... So the only way to reach to truth is to learn how to be immediate in your vision, how to drop the help of the mind. This agency of the mind is the problem, because mind can create only dreams...
Through your excitement the dream starts looking like reality. If you are too excited then you are intoxicated, then you are not in your senses. Then whatsoever you see is just your projection. And there are as many worlds as there are minds, because every mind lives in his own world.
Excerpted from ‘Hsin Hsin Ming: The Book of Nothing’ by Osho

Ads Belove Post