Stress (Căng thẳng)

Stress (Căng thẳng)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
7. Stress 

Lời dẫn giải
Đếm xem trong những người mà bạn biết, có ai chỉ khi hoàn toàn quá tải, với quá nhiều dự án, quá nhiều “quả bóng trên không”, sẽ đột nhiên suy sụp vì bệnh cúm, hay bị vấp ngã rồi kết thúc với đôi nạng? Đó là cái kiểu “không đúng lúc” như khi chú khỉ con châm kim vào quả bóng trong lúc “ban nhạc một người” đang chơi!
Mức độ căng thẳng được thể hiện trên lá bài này – chúng ta ai mà không gặp vài lần. Nhưng người cầu toàn lại đặc biệt dễ tổn thương vì nó. Chúng ta tự tạo ra nó, với ý nghĩ rằng không có chúng ta thì chả có gì thành công cả – đặc biệt theo cách mà chúng ta muốn! Ồ, điều gì khiến bạn nghĩ mình đặc biệt đến vậy? Bạn có đang nghĩ: mặt trời sẽ không mọc vào buổi sáng nếu bạn không hẹn báo thức? Hãy tản bộ, mua vài bông hoa, và nấu cho mình bữa tối với mì spaghetti – làm bất cứ thứ gì “không quan trọng” cũng được. Hãy giữ bản thân tránh xa khỏi tầm với của con khỉ đó.
Căng thẳng
Mọi mục tiêu cá nhân đều dễ kích thích thần kinh. Người quan trọng xuất hiện để biết, để cảm nhận “tôi không tách rời khỏi toàn thể, và không cần tìm kiếm bất kỳ số phận nào cho tôi. Mọi thứ đang diễn ra, thế giới đang chuyển động – nhân danh thần thánh... Mọi người đang làm việc. Mọi việc đang diễn ra theo cách của chúng. Không cần tôi phải nỗ lực, đấu tranh làm gì; không cần tôi phải chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Tôi có thể nghỉ ngơi và tự tại.”
Người quan trọng không phải là người sẽ hành động. Kẻ tình cờ đi qua mới là kẻ hành động. Kẻ tình cờ đó, tất nhiên, về sau sẽ lo lắng, căng thẳng, thống khổ, lúc nào cũng ngồi trên miệng núi lửa. Sự lo âu có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, bởi anh ta đang sống trong một thế giới bất ổn và tin tưởng như thể nó ổn lắm. Điều này tạo nên căng thẳng trong tâm trí anh ta: trong sâu thẳm, anh ta biết rằng không có gì ổn thỏa hết.
The Card
How many people do you know who, just when they were completely overloaded, with too many projects, too many "balls in the air", have suddenly come down with the flu, or taken a fall and ended up on crutches? That's just the sort of "bad timing" the little monkey with the pin in his hand is about to impose on the "one-man-band" pictured here! The quality of stress represented by this card visits all of us at times, but perfectionists are particularly vulnerable to it. We create it ourselves, with the idea that without us nothing will happen - especially in the way we want it to! Well, what makes you think you're so special? Do you think the sun won't rise in the morning unless you personally set the alarm? Go for a walk, buy some flowers, and fix yourself a spaghetti dinner - anything 'unimportant' will do. Just put yourself out of that monkey's reach!
Osho's Teachings
All private goals are neurotic. The essential man comes to know, to feel, "I am not separate from the whole, and there is no need to seek and search for any destiny on my own. Things are happening, the world is moving - call it God... He is doing things. They are happening of their own accord. There is no need for me to make any struggle, any effort; there is no need for me to fight for anything. I can relax and be."
The essential man is not a doer. The accidental man is a doer. The accidental man is, of course, then in anxiety, tension, stress, anguish, continuously sitting on a volcano. It can erupt any moment, because he lives in a world of uncertainty and believes as if it is certain. This creates tension in his be-ing: he knows deep down that nothing is certain.
Excerpted from ‘A Sudden Clash of Thunder’ by Osho

Ads Belove Post