The Master (Người Thầy)

The Master (Người Thầy)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - The Master

Lời dẫn giải
Nhà sư phái Thiền không phải là thầy của người khác, mà là người thầy của chính mình. Mỗi cử chỉ và lời nói của ông đều phản ánh trạng thái giác ngộ. Ông không có mục đích riêng, không ham muốn bất cứ thứ gì hơn việc để mọi thứ tồn tại như nó vốn có. Các đệ tử vây quanh không đi theo ông, mà thấm nhuần sự hiện diện và lấy cảm hứng từ  tấm gương sáng là ông. Trong đôi mắt ông, họ thấy phản chiếu chân lý của chính họ, và trong sự im lặng của ông, họ dễ dàng chìm đắm vào sự im lặng của riêng họ. Sư thầy chào đón các đệ tử không phải vì ông muốn dẫn dắt họ, mà bởi ông có rất nhiều điều để chia sẻ. Cùng nhau, họ tạo nên một trường năng lượng hỗ trợ từng cá nhân độc lập trong việc tìm kiếm ánh sáng của chính họ. Nếu có thể tìm thấy một người thầy như vậy, bạn thật có phúc phần. Nếu không thể, hãy tiếp tục đi tìm. Hãy học hỏi từ những người thuyết giáo, những bậc sẽ là sư thầy và tiến bước. Đức Như Lai đã nói “Đi tiếp đi! Hãy đi tiếp!” Hãy tiến bước không ngừng.
Người Thầy
Ngoài tâm trí ra, còn tồn tại sự tỉnh thức thuộc về nội tại. Nó không phải thứ mà thế giới bên ngoài có thể đem đến cho bạn. Nó cũng không phải là một ý tưởng – và cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào tìm thấy một nơi trong não bộ tương ứng với tỉnh thức. Mục tiêu cao cả của thiền định chính là làm cho bạn tỉnh thức trước tất cả những thứ gọi là “tâm trí” và thoát khỏi sự đồng hóa của bản thân bạn với nó. Sự chia tách đó chính là cuộc cách mạng vĩ đại nhất có thể diễn ra với con người.
Giờ đây bạn có thể thực hiện và hành động chỉ dựa trên những gì khiến bạn vui vẻ hơn, thỏa nguyện bạn, làm bạn hài lòng, khiến cho cuộc sống của bạn là một tác phẩm nghệ thuật, là cái đẹp. Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi nếu như người thầy trong bạn còn tỉnh thức. Ngay lúc này ông ấy đang say ngủ. Còn tâm trí, là thằng hầu, đang đóng vai ông thầy. Thằng hầu được thế giới bên ngoài tạo ra, nó phục tùng thế giới bên ngoài và luật lệ của thế giới.
Khi tỉnh thức của bạn trở thành một ngọn lửa, nó sẽ đốt cháy toàn bộ chế độ chiếm hữu nô lệ mà tâm trí đã tạo ra. Không có niềm hạnh phúc nào quý báu hơn tự do, hay hơn việc trở thành người thầy cho vận mệnh của chính mình.
The Card
The Master in Zen is not a master over others, but a master of himself. His every gesture and his every word reflect his enlightened state. He has no private goals, no desire that anything should be other than the way it is. His disciples gather around him not to follow him, but to soak up his presence and be inspired by his example. In his eyes they find their own truth reflected, and in his silence they fall more easily into the silence of their own beings.
The master welcomes the disciples not because he wants to lead them, but because he has so much to share. Together, they create an energy field that supports each unique individual in finding his or her own light. If you can find such a master you are blessed. If you cannot, keep on searching. Learn from the teachers, and the would-be masters, and move on. Charaiveti, charaiveti, said Gautam Buddha. Keep on moving.
Osho's Teachings
Masters don't teach the truth; there is no way to teach it. It is a transmission beyond scriptures, beyond words. It is a transmission. It is energy provoking energy in you. It is a kind of synchronicity...
You have to approach the master with great love, with great trust, with an open heart. You are not aware who you are. He is aware who he is, he is aware who you are. The caterpillar might be said to be unaware that it may become a butterfly. You are caterpillars-bodhisattvas. All caterpillars are bodhisattvas and all bodhisattvas are caterpillars. A bodhisattva means one who can become a butterfly, who can become a buddha, who is a buddha in the seed, in essence...
The master/disciple relationship is the relationship between a caterpillar and a butterfly, a friendship between a caterpillar and a butterfly. The butterfly cannot prove that the caterpillar can become a butterfly; there is no logical way. But the butterfly can provoke a longing in the caterpillar-that is possible.

Excerpted from ‘Ah, This!’ by Osho

Ads Belove Post