Totality (Toàn tâm)

Totality (Toàn tâm)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
5. Totality 

Lời dẫn giải
Ba người phụ nữ này đang bay cao trên không, tự do và vui vẻ, nhưng vẫn tỉnh táo và phụ thuộc vào nhau. Trong trò đu bay, không ai được lơ là trong tích tắc. Và chính việc “tập trung toàn bộ vào mỗi khoảnh khắc sắp đến” là điều được thể hiện ở đây.
Chúng ta có thể thấy có quá nhiều việc cần phải làm ngay, nhưng cứ sa lầy trong việc làm ở đây một chút, ở kia một chút thay vì dành thời gian làm trọn vẹn một việc. Hoặc là chúng ta nghĩ nhiệm vụ của mình “nhàm chán” vì chúng ta đã quên rằng chúng ta đang làm cái gì. Thực ra, chúng ta làm thế nào mới là quan trọng.
Phát triển thói quen toàn tâm toàn ý với mọi việc khi chúng đến, là một trong những món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. Bước thêm một bước trong suốt cuộc đời, khiến mỗi bước đi tràn đầy năng lượng và sự quan tâm có thể mang đến một luồng sinh khí và sự sáng tạo mới cho mọi việc mà bạn thực hiện.
Toàn tâm
Trong mỗi khoảnh khắc, bạn đều có thể trở nên toàn tâm. Bất kỳ điều gì bạn đang làm, hãy miệt mài với nó đến mức tâm trí không nghĩ ngợi gì ngoại trừ công việc – cũng là điều trước mắt. Như vậy, ngày càng nhiều sự toàn tâm sẽ đến với bạn. Và rồi sự ưa thích toàn tâm sẽ khiến bạn có nhiều cơ hội để trở nên toàn tâm hơn.
Ngoài ra, hãy cố gắng xác định những khoảnh khắc mà bạn chưa toàn tâm. Đó là những khoảnh khắc phải được loại bỏ dần dần, từ từ. Bạn chưa toàn tâm là khi trong đầu bạn vẫn còn suy nghĩ, trầm ngâm, tính toán, âm mưu, luồn lách. Hãy dần dần thoát khỏi những khoảnh khắc đó. Đó chỉ là những thói quen xấu. Thói quen thì khó bỏ nhưng chắc chắn chúng sẽ tiêu vong – nếu bạn quyết tâm, thói quen sẽ khó mà tồn tại.
The Card
These three women are high in the air, playful and free, yet alert and interdependent. In a trapeze act, nobody can afford to be a little bit "absent" even for a split second. And it is this quality of total attentiveness to the moment at hand that is represented here. We may feel there are too many things to do at once, but get bogged down in trying to do a bit here, a bit there, instead of taking one task at a time and getting on with it. Or perhaps we think our task is "boring" because we've forgotten that it's not what you do but how you do it that matters.
Developing the knack of being total in responding to whatever comes, as it comes, is one of the greatest gifts you can give yourself. Taking one step through life at a time, giving each step your complete attention and energy, can bring a wondrous new vitality and creativity to all that you do.
Osho's Teachings
Every moment there is a possibility to be total. Whatsoever you are doing, be absorbed in it so utterly that the mind thinks nothing, is just there, is just a presence. And more and more totality will be coming. And the taste of totality will make you more and more capable of being total.
And try to see when you are not total. Those are the moments which have to be dropped slowly, slowly. When you are not total, whenever you are in the head - thinking, brooding, calculating, cunning, clever - you are not total. Slowly, slowly slip out of those moments. It is just an old habit. Habits die hard. But they die certainly - if one persists, they die.
Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post