Thiền Phi Thiền - Thiền là gì? Thiền là sự nở hoa

Thiền Phi Thiền - Thiền là gì? Thiền là sự nở hoa

Price:

Read more

Thiền là gì?
Trích dẫn 1. Thiền là sự nở hoa


Hãy nhớ rằng, thiền sẽ mang lại cho bạn ngày càng nhiều hơn thông minh, thông minh vô hạn, một trí thông minh xuyên tâm. Thiền sẽ làm cho bạn sống động và nhạy cảm hơn; cuộc đời bạn sẽ trở nên phong phú hơn.
Hãy nhìn vào các nhà tu khổ hạnh: Cuộc sống của họ đã trở thành gần như không phải là cuộc sống Những người này không phải là thiền nhân. Họ có thể là kẻ thống dâm, tra tấn bản thân và tận hưởng sự tra tấn... Tâm trí rất xảo quyệt, nó cứ làm mọi thứ và hợp lý hoá chúng.
Thông thường bạn bạo lực với người khác nhưng tâm trí rất xảo quyệt - nó có thể học không bạo lực, nó có thể rao giảng bất bạo động, sau đó nó trở nên bạo lực đối với chính nó. Và bạo lực mà bạn làm trên chính bản thân mình lại được tôn trọng bởi những người có ý tưởng rằng là một nhà tu khổ hạnh thì phải sùng đạo. Điều đó là tuyệt đối vô nghĩa. Thiên Chúa không phải là một nhà tu khổ hạnh, nếu không sẽ không có hoa, có thể sẽ không có cây xanh, chỉ có sa mạc. Thiên Chúa không phải là một nhà tu khổ hạnh, nếu không sẽ không có bài ca trong cuộc sống, không có khiêu vũ trong cuộc sống - chỉ nghĩa trang và nghĩa trang. Thiên Chúa không phải là một nhà tu khổ hạnh: Thiên Chúa thưởng thức cuộc sống. Thiên Chúa hoan lạc hơn mức bạn tưởng tượng. Nếu bạn nghĩ về Thiên Chúa, hãy nghĩ về những ngôn từ của hưởng lạc. Thiên Chúa là sự tìm kiếm miên man ngày càng nhiều hạnh phúc hơn, niềm vui hơn, ngây ngất hơn. Hãy nhớ điều đó.
Nhưng tâm trí rất xảo quyệt. Nó có thể hợp lý hóa chứng tê liệt như thiền định; nó có thể hợp lý hóa sự đần độn như sự siêu việt: Nó có thể hợp lý hóa sự chết như sự từ bỏ. Hãy coi chừng. Luôn luôn nhớ rằng nếu bạn đang di chuyển đúng hướng, bạn sẽ cứ nở hoa...
Trích 'Nhạc cổ trong rặng thông' - Osho

Ads Belove Post