Trust (Tin cậy)

Trust (Tin cậy)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
Knight: Trust

Lời dẫn giải
Bây giờ là lúc trở thành một người nhảy bungee không cần dây! Và đây là biểu hiện của sự tín nhiệm tuyệt đối, không hề dè dặt hay lẩn trốn trong góc an toàn, Knight of Water yêu cầu chúng ta như vậy. Đó là sự hứng khởi lớn lao nếu chúng ta nhảy và lao vào nơi vô định, dù là nó làm ta sợ muốn chết. Và khi tin tưởng vào mức độ của bước nhảy lượng tử, chúng ta sẽ không lập ra bất kỳ một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nào. Chúng ta không nói là: “OK, tôi tin tưởng rằng tôi biết phải làm gì lúc này, và tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, xếp vào vali và mang theo.” Không, chúng ta chỉ nhảy thôi, không mảy may nghĩ về điều gì xảy ra tiếp theo.
Cú nhảy đó thật đáng giá, và nó làm ta run sợ khi ta rơi tự do trong bầu trời bao la. Lá bài gợi ý về điều sẽ chờ đợi ta ở phía bên kia – những cánh hoa hồng mơn mởn, đang chào đón, mềm mại, mọng nước… Cố lên!
Tin cậy
Đừng lãng phí cuộc đời cho những gì rồi sẽ bị lấy đi. Hãy tin tưởng cuộc sống. Nếu bạn tin cậy thì bạn mới có thể buông bỏ những thứ đã biết, đặt tâm trí sang một bên. Và với sự tin cậy này, một điều lớn lao sẽ mở ra. Rồi cuộc sống này sẽ không còn đơn giản nữa, tất cả những vị thần sẽ xuất hiện vào mỗi khoảnh khắc trôi qua . Khi trái tim trở nên thuần khiết và các bức tường biến mất, bạn được kết nối với sự vô cực. Và bạn không bị lừa gạt; không gì có thể bị lấy đi khỏi bạn. Thứ có thể bị lấy đi thì không đáng giữ gìn, và thứ không thể bị lấy đi thì sao bạn lại sợ chúng bị lấy mất? – Chúng thực sự không thể bị lấy đi, chuyện đó không xảy ra. Bạn không thể mất đi kho báu thực sự của mình.

The Card
Now is the moment to be a bungee jumper without the cord! And it is this quality of absolute trust, with no reservations or secret safety nets, that the Knight of Water demands from us. There is a tremendous sense of exhilaration if we can take the jump and move into the unknown, even if the idea scares us to death. And when we take trust to the level of the quantum leap, we don't make any elaborate plans or preparations. We don't say, "Okay, I trust that I know what to do now, and I'll settle my things and pack my suitcase and take it with me." No, we just jump, with hardly a thought for what happens next. The leap is the thing, and the thrill of it as we free-fall through the empty sky. The card gives a hint here, though, about what waits for us at the other end - a soft, welcoming, yummy pink, rose petals, juicy... c'mon!
Osho's Teachings
Don't waste your life for that which is going to be taken away. Trust life. If you trust, only then can you drop your knowledge, only then can you put your mind aside. And with trust, something immense opens up. Then this life is no longer ordinary life, it becomes full of God, overflowing.
When the heart is innocent and the walls have disappeared, you are bridged with infinity. And you are not deceived; there is nothing that can be taken away from you. That which can be taken away from you is not worth keeping, and that which cannot be taken away from you, why should one be afraid of its being taken away? - it cannot be taken away, there is no possibility. You cannot lose your real treasure.

Excerpted from ‘The Sun Rises in the Evening’ by Osho

Ads Belove Post