Turning In (Nhập Thiền)

Turning In (Nhập Thiền)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
4. Turning In

Lời dẫn giải
Người phụ nữ trong bức ảnh này đang nở một nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt. Thực ra cô chỉ đang xem tâm trí đang bày ra trò hề gì; không phán xét, không cố gắng ngăn chặn và cũng không phân tích chúng. Cô chỉ xem chúng như kẻ qua đường, như một gợn sóng trên mặt hồ. Và những trò hề của tâm trí luôn buồn cười, chúng cứ nhảy lên nhảy xuống, vặn xoắn theo nhiều cách, cố gắng thu hút sự chú ý và dụ dỗ chúng ta tham gia vào trò chơi.
Có thể phát triển những khả năng trong việc tạo ra một khoảng cách với tâm trí là một trong những hồng ân lớn lao. Đó là những gì ta làm khi thiền định, khi tụng kinh, hoặc lặp đi lặp lại một lời khẳng định, nhưng ta chỉ xem qua thôi, như thể chúng thuộc về tâm trí người khác vậy. Bạn đã sẵn sàng để tạo ra khoảng cách này ngay bây giờ, để xem chương trình hài kịch, mà không bị quá phân tâm vào những tình tiết. Hãy đắm mình trong sự tự do đơn giản của Nhập Thiền bất cứ khi nào có thể. Rồi những khả năng Thiền định sẽ phát triển và trở nên sâu sắc hơn trong bạn.
Nhập Thiền
Nhập định không phải là chuyển hướng. Tiến vào bên trong cũng không phải là di chuyển. Nhập định xảy ra khi bạn đã và đang đuổi theo khao khát được nhập thiền, bạn cứ thế chạy theo, và cứ thế lại thất vọng. Mỗi khao khát đều mang lại đau khổ, đó là những mong muốn không thể nào thực hiện được. Bạn không thể đạt được nó ở bất cứ nơi nào, bạn đang tuyệt vọng trong quá trình tìm ra cách thỏa mãn bản thân. Chấp nhận sự thật đi, việc đuổi theo khát khao không dẫn bạn đi đến đâu cả, hãy dừng lại. Nhưng đừng CỐ GẮNG để dừng lại. Nếu bạn đột ngột CÔ GẮNG dừng chạy theo khát khao một cách đột ngột. Tức là, bây giờ bạn vẫn đang kì vọng – bạn kì vọng mình không khao khát điều gì cả.
Nếu bạn gắng sức để thâm nhập một điều gì đó, tức là bạn vẫn đang đi xa khỏi nó. Bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ làm bạn đi xa hơn, hướng ra ngoài kia.

The Card
The woman in this image has a faint smile on her face. In fact she is just watching the antics of the mind - not judging, not trying to stop them, not identified, just watching as if they were traffic on the road, or ripples on the surface of a pond. And the antics of the mind are slightly amusing, as it jumps up and down and twists this way and that, trying to get your attention and seduce you into the game.
To develop the knack of taking a distance from the mind is one of the greatest blessings. It is what meditation is all about really - not chanting a mantra, or repeating an affirmation, but just watching, as if the mind belongs to somebody else. You are ready to take this distance now, and to watch the show without getting caught up in the drama. Indulge yourself in the simple freedom of Turning In whenever you can, and the knack of meditation will grow and deepen in you.
Osho's Teachings
Turning inwards is not a turning at all. Going inwards is not a going at all. Turning inwards simply means that you have been running after this desire and that, and you have been running and running and you have been coming again and again to frustration.
That each desire brings misery, that there is no fulfillment through desire. That you never reach anywhere, that contentment is impossible.
Seeing this truth, that running after desires takes you nowhere, you stop. Not that you make any effort to stop. If you make any effort to stop it is again running, in a subtle way. You are still desiring - maybe now it is desirelessness that you desire. If you are making an effort to go in, you are still going out. Any effort can only take you out, outwards.
All journeys are outward journeys, there is no inward journey. How can you journey inwards? You are already there, there is no point in going. When going stops, journeying disappears; when desiring is no more clouding your mind, you are in. This is called turning in. But it is not a turning at all, it is simply not going out.
Excerpted from ‘This Very Body The Buddha’ by Osho

Ads Belove Post