We Are the World (Chúng ta là Thế giới)

We Are the World (Chúng ta là Thế giới)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
10 of Rainbows: We Are the World

Lời dẫn giải
Nhân loại được miêu tả ở đây là một cầu vồng của sự sống, nhảy múa xung quanh mạn đà la của trái đất với đôi tay của họ đan vào nhau trong niềm vui và sự biết ơn với món quà của cuộc sống. Lá bài này đại diện cho thời điểm của liên lạc trong việc chia sẻ sự giàu có trong mỗi con người mang đến cho toàn thể người khác. Không có sự bám víu ở đây, không có sự tham lam. Đó là một vòng tròn mà không có sự sợ hãi, không có mặc cảm và sự phân cấp.
Khi chúng ta nhận ra những nguồn căn bản của nhân loại, nguồn gốc chung của giấc mơ và khát vọng của chúng ta, hy vọng và sự sợ hãi của chúng ta, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đều liên kết với nhau trong các phép lạ to lớn của sự tồn tại. Khi chúng ta có thể kết hợp sức mạnh bên trong để tạo ra gia tài của tình yêu và tự do, chúng ta liên kết với nhau trong sự tinh tế của vĩnh cửu.
Chúng ta là thế giới
Khi hàng ngàn hàng vạn con người trên trái đất tụ họp, ca hát, nhảy múa, ngây ngất, say sưa với thiên đường, không có khả năng nào chó sự tự tử ở toàn cầu. Với sự hoan lạc và tiếng cười như vậy, với sự tỉnh táo và khỏe mạnh như vậy, với sự tự nhiên và tự phát, thì khả năng nào cho chiến tranh..?
Cuộc sống được trao cho bạn để bạn tạo ra,  để bạn vui chơi, và tán dương. Khi bạn khóc, khi bạn khốn khổ,  bạn cô đơn. Khi bạn hưởng thụ, mọi vật hiện hữu sẽ chung vui với bạn.
Chỉ có vui vẻ  chúng ta mới gặp sự tận cùng, sự vĩnh hằng. Chỉ có khi tụ họp, chúng ta mới đi đến vòng tròn của sự sống và cái chết.
The Card
Humanity is depicted here as a rainbow of beings, dancing around the mandala of the earth with their hands joined together in joy and gratitude for the gift of life. This card represents a time of communication, of sharing the riches that each of us brings to the whole. There is no clinging here, no grasping. It is a circle without fear of feelings of inferiority and superiority.
When we recognize the common source of our humanity, the common origins of our dreams and longings, our hopes and fears, we are able to see that we are all joined together in the great miracle of existence. When we can combine our tremendous inner wealth to create a treasure of love and wisdom that is available to all, we are linked together in the exquisite pattern of eternal creation.
Osho’s Teachings
When thousands and thousands of people around the earth are celebrating, singing, dancing, ecstatic, drunk with the divine, there is no possibility of any global suicide. With such festivity and with such laughter, with such sanity and health, with such naturalness and spontaneity, how can there be a war?...
Life has been given to you to create, and to rejoice, and to celebrate. When you cry and weep, when you are miserable, you are alone. When you celebrate, the whole existence participates with you.
Only in celebration do we meet the ultimate, the eternal. Only in celebration do we go beyond the circle of birth and death.
Excerpted from ‘I Celebrate Myself’ by Osho

Ads Belove Post