Osho - Đời Như Bong Bóng Xà Phòng (100 Cách thức nhìn đời) - Cách nhìn đời thứ nhất

Osho - Đời Như Bong Bóng Xà Phòng (100 Cách thức nhìn đời) - Cách nhìn đời thứ nhất

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)


Đời Như Bong Bóng Xà Phòng – Osho

100 Cách Nhìn Đời

Cách Nhìn Đời 001
Nghe hoặc Tải MP3 'Đời Như Bong Bóng Xà Phòngê


Con người sinh ra trong nô lệ. Chúng ta sinh ra như những kẻ nô lệ cho chính mình. Chúng ta đến thế gian này và bị giam cầm trong xiềng xích của ham muốn, bị trói chặt bởi những sợi dây tinh tế.

Chúng ta đã bị bắt làm nô lệ như thế này từ lúc lọt lòng. Nó là một cái gì đó được trao bởi tạo hóa; chúng ta không cần phải làm gì để có được nó. Con người chỉ đơn giản nhận thấy mình là nô lệ. Tự do phải kiếm tìm và chỉ có những ai đấu tranh và nỗ lực cho tự do thì mới tìm thấy nó.

Tự do phải được trả giá. Không thứ gì có giá trị trong cuộc đời này lại miễn phí bao giờ. Sự nô lệ này mà thiên nhiên đã trao cho bạn không phải là một bất hạnh; nó sẽ là bất hạnh chỉ khi chúng ta thất bại trong việc giành lấy tự do cho mình. Không có gì sai trong việc sinh ra là một nô lệ, nhưng chắc chắn là sai lầm khi chết như một kẻ nô lệ. Trừ khi bạn tìm thấy tự do nội tâm, không có gì trong cuộc đời sẽ có ý nghĩa hay mục tiêu hoàn thành.

Bạn có thể đã được trao cho cuộc sống, nhưng nếu bạn vẫn còn bị mắc kẹt trong nhà tù của những ham muốn, nếu bạn không bao giờ biết bầu trời tự do của tỉnh thức, vậy thì bạn sẽ không bao giờ biết cuộc sống. Không có sự khác biệt nào giữa một người bị cầm tù trong dục vọng và một con chim bị nhốt trong lồng. Bạn chỉ bước vào thế giới của cuộc sống thực sự khi nào sự tỉnh thức của bạn được giải thoát khỏi ham muốn.

Nếu bạn muốn biết sự thật, hãy trở thành chủ nhân của chính mình. Đạt tới chân lý không dành cho những ai bị đánh bại bởi bản ngã của mình.


Con người sinh ra trong nô lệ. Chúng ta sinh ra như những kẻ nô lệ cho chính mình. Chúng ta đến thế gian này và bị giam cầm trong xiềng xích của ham muốn, bị trói chặt bởi những sợi dây tinh tế.


Osho - Life Is A Soap Bubble

100 Ways to Look at Life (Way 001)

Man is born in slavery. We are born as slaves to ourselves.We come into this world imprisoned in chains of desire, held tight by those subtle chains.

We have been enslaved like this since birth. It is something given by nature; we don’t have to do anything to earn it. Man simply finds he is a slave. Freedom has to be earned and only someone who struggles and strives for it will find it. For freedom, a price has to be paid. Nothing of value in life is ever free. This slavery which nature gave you is not a misfortune; it would be a misfortune only if we failed to win our freedom. There is nothing wrong in being born a slave,but it is definitely wrong to die as one. Unless you find inner freedom, nothing in life will have any meaning or fulfillment.You may have been given life, but if you remain trapped in a prison of desires, if you never know the free sky of awareness, then you will never know life. There is no difference at all between someone imprisoned in desire and a bird imprisoned in a cage. You only enter the world of real life when your awareness is freed from desire.

If you want to know truth, become a master of yourself.Victory over truth is not for someone who is defeated by their own self.


Đọc Miễn Phí Sách Thiền - Download Sách Thiền PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Thiền Hoặc Download ê

Ads Belove Post