Thiền Osho - Chọn kỹ thuật thiền nào là hữu ích?

Thiền Osho - Chọn kỹ thuật thiền nào là hữu ích?

Price:

Read more

Chọn kỹ thuật thiền nào là hữu ích?

Câu hỏi:
Thầy đã phát minh ra một số kĩ thuật, kĩ thuật thiền, và thầy nói rằng ở Ấn Độ có 112 kĩ thuật thiền. Vậy làm sao để chọn kỹ thuật nào hữu ích?
Tất cả chúng đều hữu ích. Một người có thể xem qua tất cả 112 kĩ thuật chỉ trong vòng nửa giờ bởi vì mỗi kĩ thuật chỉ bao gồm hai dòng mô tả. Cho nên cứ xem qua, và bất kì kĩ thuật nào gây ấn tượng cho bạn thì đó là cái... sẽ phù hợp cho bạn, hãy thử kỹ thuật đó. Hoặc nếu thấy hai, ba kĩ thuật ấn tượng thì thử từng cái. Cho mỗi kĩ thuật một cơ hội.
Trong 112 kĩ thuật đó phải có một kĩ thuật hoặc nhiều hơn, tuyệt đối chắc chắn có một, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy có nhiều hơn một kỹ thuật có thể áp dụng được cho mọi con người. Và cách dễ nhất là xem qua, đọc chúng, và bất kì kĩ thuật nào đột nhiên gây ấn tượng cho bạn. Đó, nó đó! Hãy thử nó xem sao, ít nhất trong hai mươi mốt ngày.
Nếu nó bắt đầu có tác dụng, thế thì quên mọi thứ, các kĩ thuật khác. Cứ tiếp tục thực hành. Việc bạn thử bao nhiêu kĩ thuật chẳng là vấn đề gì cả. Điều quan tâm là bạn thử một kĩ thuật tới tận cùng của nó, tới chiều sâu tối thượng của nó. Và nếu bạn thành công trong một kĩ thuật thế thì mọi kĩ thuật khác sẽ trở nên rất dễ dàng.
Nếu kĩ thuật thứ nhất mất sáu tháng, các kĩ thuật khác có thể mất một tuần thôi bởi vì bây giờ đích xác bạn đã đạt tới điểm đó rồi. Bạn biết chỗ đó, bạn biết nơi chốn mà thiền tạo ra. Đây là con đường khác dẫn tới cùng một nơi. Và khi bạn thử vài kĩ thuật khác, thì sẽ mất ít thời gian hơn.
Tôi đã thử tất cả 112 kĩ thuật. Sau khi thử một tá kĩ thuật thì nó trở thành thật dễ dàng. Ngay lần đầu tiên, tôi đã tới nơi chốn đó ngay lập tức.
Và sau đó, tôi đã phát triển các kĩ thuật riêng của tôi khác hơn 112 kĩ thuật này bởi vì tôi thấy rằng với con người hiện đại có vài vấn đề chưa được bao trùm trong 112 kĩ thuật kia. Chúng được viết ra có lẽ đã mười nghìn năm trước cho một loại nhân loại hoàn toàn khác, một loại văn hoá khác, loại người khác. Con người hiện đại, con người đương đại, có một số khác biệt. Sau mười nghìn năm, điều đó là tuyệt đối cần thiết.
Chẳng hạn, Thiền Động không có trong 112 kĩ thuật đó. Nó là tuyệt đối cần cho con người hiện đại, nó có thể đã không xuất hiện vào thời gian trước. Nếu mọi người hồn nhiên thì sẽ không có nhu cầu về Thiền Động. Nhưng nếu mọi người bị kìm nén, mang nhiều gánh nặng tâm lý thì họ cần phải thanh lọc chúng. Cho nên Thiền Động chính là để giúp họ thanh lọc. Và thế rồi họ có thể thử bất kì phương pháp nào trong 112 phương pháp trên sẽ không khó khăn. Nếu họ, ngay bây giờ, thử trực tiếp, họ sẽ thất bại.
Tôi đã thấy nhiều người thử trực tiếp chẳng đạt tới đâu bởi vì họ đầy rác rưởi tới mức đầu tiên họ phải được làm trống rỗng.
Thiền Động có lợi vô cùng. Tất cả các kĩ thuật tôi đã phát triển đều dành cho con người đương đại và thực hành những kĩ thuật này người đó sẽ được thanh lọc, không nặng gánh, đơn giản, trong trắng. Có lẽ sẽ không cần thử các kĩ thuật kia. Nhưng chỉ vì tò mò bạn có thể thử một trong những kĩ thuật này và bạn sẽ ngạc nhiên: bạn đi vào trong chính cốt lõi bên trong của nó sao nhanh thế.
Cho nên điều đầu tiên là cái gì đó thanh lọc, điều tuyệt đối cần thiết cho con người đương đại. Và rồi có thể sử dụng những kỹ thuật yên lặng kia.

0 Đánh giá

Ads Belove Post