Thiền Osho - Tin cậy là gì?

Thiền Osho - Tin cậy là gì?

Price:

Read more

Tin cậy là gì?

Thế thì tin cậy là gì? Làm sao bạn có thể tin cậy được? Bạn phải hiểu tâm trí. Bằng việc hiểu tâm trí và tính nhị nguyên thường xuyên trong nó, bằng việc chứng kiến nó, bạn trở thành tách rời khỏi tâm trí. Và trong việc tách rời đó nảy sinh tin cậy, và tin cậy đó không biết tới phân chia giữa bạn và tôi. Tin cậy đó không biết tới phân chia giữa bạn và cuộc sống. Tin cậy đó đơn giản là tin cậy. Nó là tin cậy không hướng tới tới bất kì ai - bởi vì nếu bạn tin cậy tôi, bạn sẽ lập tức không tin cậy ai đó. Bất kì khi nào bạn tin cậy ai đó, ngay lập tức, ở đầu bên kia, bạn sẽ không tin cậy ai đó khác. Nếu bạn tin vào Koran, bạn không thể tin vào Phật. Nếu bạn tin cậy vào Jesus, bạn không thể tin cậy vào Phật. Đây là kiểu tin cậy gì vậy? Nó là không xứng đáng.
Tin cậy là không có địa chỉ. Nó không hướng tới Christ, không hướng tới Phật. Nó là tin cậy đơn giản. Bạn đơn giản tin cậy bởi vì bạn tận hưởng việc tin cậy. Bạn đơn giản tin cậy, và bạn tận hưởng việc tin cậy nhiều tới mức ngay cả khi bạn bị lừa, bạn vẫn tận hưởng. Bạn tận hưởng rằng bạn có thể tin cậy ngay cả khi có mọi khả năng của lừa dối, rằng lừa dối không thể phá huỷ được tin cậy của bạn, rằng tin cậy của bạn là lớn hơn, rằng kẻ lừa dối không thể làm biến chất bạn được.
Người đó có thể đã lấy tiền của bạn, người đó có thể đã lấy danh vọng của bạn, người đó có thể đã cướp hoàn toàn của bạn, nhưng bạn sẽ tận hưởng. Và bạn sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc và phúc lạc rằng người đó không thể làm biến chất tin cậy của bạn, bạn vẫn tin cậy người đó. Và nếu người đó lại cướp của bạn, bạn sẽ sẵn sàng, bạn vẫn tin cậy người đó. Cho nên người đã lừa bạn có thể đã cướp của bạn về vật chất, nhưng người đó đã làm giầu cho bạn về tâm linh.
Nhưng bình thường điều gì xảy ra? Một người lừa bạn và toàn thể nhân loại bị kết án. Một người Ki tô giáo lừa bạn, mọi người Ki tô giáo bị kết án. Một người Mô ha mét giáo đã cư xử không tốt với bạn, toàn thể cộng đồng người Mô ha mét giáo là tội nhân. Một người Hindu đã không tốt với bạn, mọi người Hindu là vô giá trị. Bạn đơn giản chờ đợi. Chỉ một người có thể tạo ra không tin cậy về toàn thể nhân loại.
Con người của tin cậy liên tục tin cậy. Bất kì cái gì xảy ra cho tin cậy của người đó, một điều chưa bao giờ xảy ra: người đó chưa bao giờ cho phép bất kì ai phá huỷ tin cậy của người đó. Tin cậy của người đó cứ tăng lên. Tin cậy là Thượng đế. Mọi người đã bảo bạn tin cậy vào Thượng đế, còn tôi bảo bạn, tin cậy là Thượng đế.
Quên mọi chuyện về Thượng đế đi, chỉ tin cậy, và Thượng đế sẽ tìm và kiếm bất kì chỗ nào bạn đang ở.

0 Đánh giá

Ads Belove Post