Thiền Osho - Đóng mọi tài khoản

Thiền Osho - Đóng mọi tài khoản

Price:

Read more

Thiền Osho - Đóng mọi tài khoản

Một người tới và nhổ vào mặt Phật. Ông ấy chùi mặt bằng khăn. Đệ tử của ông ấy, Ananda, rất bối rối và nói, "Chỉ một gợi ý từ thầy, và tôi sẽ cho người này biết anh ta đã làm gì."
Phật nói, "Đừng bị rối lên thế. Ta phải đã làm cái gì đó sai với anh ta trong kiếp quá khứ nào đó. Giờ tài khoản được đóng lại – anh ta đã trả lại nó. Ta được kết thúc với người này." Và ông ấy nói, "Cám ơn ông. Ta phải đã làm cái gì đó sai, với ông, vì không cái gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Ta có thể nhớ, có thể không nhớ, nhưng ta phải đã làm cái gì đó sai với ông. Ông đã trả lại nó: giờ chúng ta là bình đẳng, giờ chúng ta có thể đóng tài khoản. Và ta sẽ không phản ứng gì thêm nữa, bằng không lần nữa chuyện này sẽ tiếp tục. Cám ơn ông. Ông còn muốn nói cái gì đó nữa không?"
Người này đâm ra rất phân vân. Điều đó không được mong đợi thế! Anh ta đã trông đợi bị đánh, anh ta đã trông đợi rằng các đệ tử sẽ nhảy lên anh ta – anh ta đã trông đợi cái gì đó, và không cái gì đã xảy ra. Anh ta chắc đã không nghĩ tới điều này sẽ là phát biểu của Phật. Anh ta về nhà nhưng cả đêm không ngủ được.
Đến sáng, anh ta quay lại. Và anh sụp xuống dưới chân Phật và nói, "Tôi lấy làm tiếc, tôi xin lỗi." Phật nói, "Quên mọi chuyện về nó đi. Đừng bao giờ nghĩ tới hôm qua – Nó qua rồi!" Họ ngồi trên bờ sông Hằng, và Phật nói, "Nhìn xem bao nhiêu nước đã trôi xuôi theo sông Hằng từ lúc đó. Nó không còn là cùng sông Hằng nữa! Ta không còn là cùng người cũ, ông cũng không còn là cùng người cũ. Nghĩ mà xem – hôm qua ông đã đầy giận dữ thế; hôm nay ông khiêm tốn thế, ông đã sụp xuống dưới chân ta. Ông không còn là cùng người cũ và ta cũng không còn là cùng người cũ – hai mươi bốn giờ đã trôi qua. Quên mọi thứ về nó đi, đừng nghĩ về nó thêm nữa. Nó được kết thúc rồi và được kết thúc mãi mãi! Ta tự do với ông, và ông tự do với ta. Bằng không, chúng ta cứ bị móc vào nhau."
Đây là thái độ Phật giáo hướng tới mọi sự. Nếu ai đó xúc phạm bạn, cám ơn người đó. Đây là cách để không bị móc vào. Nói với người đó, "Tốt lắm – vậy là ông đã tới. Tôi đã chờ đợi ông." Vì trước khi bạn có thể biến mất khỏi thế giới này của khổ, bạn phải đóng mọi tài khoản mà bạn đã mở, suốt nhiều thời đại, qua nhiều thời đại.
Trích từ quyển "Coi nó là dễ" Tập 2 - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post