SỐNG THIỀN - Vứt đi mọi diễn giải của bạn và nhìn vào sự kiện về bạn là gì

SỐNG THIỀN - Vứt đi mọi diễn giải của bạn và nhìn vào sự kiện về bạn là gì

Price:

Read more


Họ có câu nói cửa miệng ở Nga rằng nếu mọi người nói toàn bộ tâm trí của họ, đích xác như nó vậy, sẽ không có bốn người bạn trên toàn thế giới. Không thể được! Bất kì cái gì bạn của bạn nghĩ về bạn, người đó không bao giờ nói với bạn. Đó là lí do tại sao tình bạn tiếp tục. Nhưng người đó bao giờ cũng nói mọi thứ đằng sau bạn, và bạn đang nói điều bạn nghĩ về bạn bè của bạn đằng sau người đó. Không người nào nói một cách chân thực điều người đó nghĩ; vì thế thì sẽ không có khả năng nào của bất kì tình bạn nào. Tại sao? Không người nào đồng ý với bạn, và lí do chỉ là thế này: bạn chỉ có thể lừa được bản thân bạn; bạn không thể lừa được bất kì người nào khác. Chỉ tự lừa dối là có thể.
Và khi bạn nghĩ bạn đang lừa người khác, bạn đơn giản đang lừa bản thân bạn. Có thể là người khác giả vờ với bạn rằng họ đã bị bạn lừa, vì có những khoảnh khắc mà lúc đó là thuận tiện để đóng vai kẻ bị lừa. Điều đó có thể có ích lợi cho người đó. Bạn nói với ai đó về sự vĩ đại của bạn... Mọi người đều nói trực tiếp hay gián tiếp về sự vĩ đại của người đó, sự cao siêu của người đó. Ai đó có thể đồng ý với bạn. Nếu điều đó là có ích lợi cho người đó, người đó sẽ giả vờ với bạn rằng người đó đang bị bạn lừa, nhưng người đó biết bên trong bạn là ai.
Bạn không thể lừa được bất kì người nào, chừng nào ai đó còn chưa sẵn sàng để bị lừa; đó là chuyện khác. Với tính đích thực, tôi ngụ ý: nhớ tới tính sự kiện của bạn. Bao giờ cũng nhìn ra nó từ diễn giải của bạn. Vứt đi mọi diễn giải của bạn và nhìn vào sự kiện về bạn là gì. Và không sợ - nhiều cái xấu có đó. Nếu bạn sợ, thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng thay đổi nó. Nếu nó có đó, chấp nhận rằng nó có đó; và xem xét nó.
Đây là điều xem xét ngụ ý gì: xem xét nó, nhìn vào nó trong sự trần trụi toàn bộ của nó. Đi quanh nó, đi tới gốc rễ của nó, phân tích nó. Thấy ra tại sao nó có đó, cách bạn giúp cho nó có đó, cách bạn nuôi dưỡng nó, cách bạn bảo vệ nó, cách nó đã phát triển thành cây lớn thế. Thấy cái xấu của bạn, bạo hành của bạn, hận thù của bạn, giận dữ của bạn, cách bạn đã bảo vệ nó, cách bạn đã giúp cho nó phát triển tới giờ. Nhìn vào gốc rễ; nhìn vào toàn thể hiện tượng này.
Và Shiva nói rằng nếu bạn xem xét nó một cách toàn bộ, bạn có thể bỏ nó ngay lập tức, chính khoảnh khắc này, vì chính bạn đã từng bảo vệ nó. Chính bạn đã từng giúp cho nó trở nên được bắt rễ trong bạn. Nó là bịa đặt của bạn. Bạn có thể bỏ nó ngay lập tức - ngay bây giờ. Bạn có thể bỏ nó, và thế thì không có nhu cầu nhìn tới nó. Nhưng trước khi bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ phải biết nó - nó là gì, toàn thể cơ chế này, toàn thể phức hợp của nó, cách bạn giúp nó mọi khoảnh khắc.
Nếu ai đó nói cái gì đó xúc phạm bạn, bạn phản ứng thế nào? Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó không - rằng người đó có thể đúng? Thế thì nhìn đi! Người đó có thể đúng đấy. Có mọi khả năng về người đó là đúng nhiều hơn bạn là đúng về bản thân bạn, vì người đó tách rời, xa xôi; người đó có thể quan sát.
Cho nên đừng phản ứng. Đợi đã! Nói với người đó, "Tôi sẽ xem xét điều bạn đã nói. Bạn đã xúc phạm tôi, và tôi sẽ xem xét sự kiện này. Bạn có thể đúng. Nếu bạn đúng, thế thì tôi sẽ gửi lời cám ơn bạn. Để tôi xem xét điều đó. Và nếu tôi thấy rằng bạn sai, tôi sẽ thông báo cho bạn." Nhưng đừng phản ứng. Phản ứng là chuyện khác.
Nếu bạn xúc phạm tôi, tôi nói với bạn, thay vì phản ứng, "Đợi đã nhé. Bẩy ngày nữa quay lại đi. Tôi sẽ xem xét bất kì điều gì bạn đã nói - bạn có thể đúng. Tôi sẽ đặt bản thân tôi vào vị trí của bạn và sẽ quan sát bản thân tôi; tôi sẽ tạo ra khoảng cách. Bạn có thể đúng, cho nên để tôi nhìn lại sự kiện này. Điều rất tốt của bạn là đã chỉ nó ra, cho nên tôi sẽ nhìn vào nó. Nếu tôi cảm thấy rằng bạn là đúng, tôi sẽ cám ơn bạn; nếu tôi cảm thấy rằng bạn là sai, tôi sẽ thông báo cho bạn rằng bạn là sai." Nhưng cần gì phản ứng chứ?
Bạn xúc phạm tôi - thế thì tôi phải làm gì? Tôi xúc phạm bạn ngay lập tức lúc đó và ở đó. Tôi trốn việc xem xét: tôi đã phản ứng. Bạn xúc phạm tôi, cho nên tôi đã xúc phạm bạn.
Và nhớ, phản ứng không bao giờ có thể là đúng. Nó không bao giờ có thể là đúng! Nếu bạn xúc phạm tôi, bạn tạo ra khả năng cho việc nổi giận của tôi. Và khi tôi nổi giận, tôi không có ý thức, tôi sẽ nói cái gì đó mà tôi đã không bao giờ nghĩ về bạn. Chính khoảnh khắc này, vì việc xúc phạm của bạn, tôi phản ứng theo cách bạo hành. Khoảnh khắc sau, tôi có thể hối hận.
Đừng phản ứng - xem xét sự kiện thôi. Và nếu xem xét của bạn là toàn bộ, bạn có thể buông bỏ bất kì điều gì. Điều đó ở trong tay bạn. Vì bạn đang bám lấy nó, nó có đó. Nhưng bạn có thể bỏ nó ngay lập tức, và sẽ không có kìm nén - nhớ lấy. Khi bạn đã xem xét một sự kiện, sẽ không bao giờ có bất kì kìm nén nào. Hoặc bạn thích nó và bạn tiếp tục nó, hoặc bạn không thích nó và bạn buông bỏ nó.


Trích từ quyển 'Vigyan Bhairav Mật Tông - Tập 1' - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post