Con Đã Có Đường Đi – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Con Đã Có Đường Đi – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Con Đã Có Đường Đi

Con Đường Của Phật

Những đóng góp của đạo Phật cho một nền đạo đức toàn cầu

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Con Đã Có Đường Đi' ê


Chương 1. Con Đường Của Phật

Chương 2. Giành Lại Chủ Quyền

Chương 3. Biết Ơn Là Điều Kiện Của Hạnh Phúc

Chương 4. Để Có Hạnh Phúc

Chương 5. Cánh Cửa Đi Tới Giải Thoát

Chương 6. Nơi Nương Tựa Vững Chãi

Chương 7. Tuệ Giác Chân Thực

Chương 8. Chữ Nghiệp Trong Đạo Bụt

Chương 9. Thế Nào Là Khổ Thế Nào Là Vui?

Chương 10. Nối Tiếp Sự Nghiệp Của Bụt


Khi đức Thế Tôn thành đạo, Ngài cũng đã nghĩ đến con đường. Thành đạo có nghĩa là sự giác ngộ hoàn toàn, là sự giải thoát. Chữ thành đạo này không chỉ có nghĩa là con đường mà còn có nghĩa là thấy chân lý, thấy được sự thật; là sự thực hiện thành công sự thật; là một tuệ giác lớn. Đạo là tuệ giác và cũng là con đường để đi đến tuệ giác đó.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 11. Bốn Phương Pháp Nghiên Cứu, Sưu Tầm Quán Chiếu

Chương 12. Sinh Diệt Nương Nhau

Chương 13. Vượt Qua Chướng Ngại

Chương 14. Hạnh Phúc Không Đâu Xa

Chương 15. Hành Trình Tìm Lại Bản Thân

Chương 16. Đừng Đánh Mất Cơ Hội Giác Ngộ

Chương 17. Siêu Đạo Đức Học

Chương 18. Chủ Thuyết Công Ích Luận

Chương 19. Một Số Khuynh Hướng Đạo Đức Khác

Chương 20. Năm Giới Tân Tu

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post