Thiền Quán Mỗi Ngày - Con Cũng Là Một Bông Hoa

Thiền Quán Mỗi Ngày - Con Cũng Là Một Bông Hoa

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Con Cũng Là Một Bông Hoa
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Thở vào con thấy con là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Thở ra con cảm thấy tươi mát. Không những con là một bông hoa mà con cũng có thể vững vàng như núi khi con có niệm, có định, có vững chãi.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Ngài là một bông hoa kỳ diệu hiếm có nở trong khu vườn nhân loại. Con cũng là một bông hoa trong khu vườn nhân loại. Con biết con phải nuôi dưỡng sự tươi mát của con để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng Tăng thân.

Thở vào con thấy con là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Thở ra con cảm thấy tươi mát. Không những con là một bông hoa mà con cũng có thể vững vàng như núi khi con có niệm, có định, có vững chãi.

Thở vào con thấy con là núi, thở ra con cảm thấy vững chãi. Không có một lời nói hay một cử chỉ nào động được tới con, làm cho con đánh mất bản thân mình.

Thở vào, con thấy con là núi. Thở ra, con thấy vững vàng.

Với niệm, định trong con, tâm con tĩnh lặng và tri giác của con sẽ không bị méo mó, sai lầm.

Thở vào, con thấy con là nước tĩnh. Thở ra, con phản chiếu sự vật một cách trung thực.

Vững chãi, thảnh thơi, con có rất nhiều tự do, như là vầng trăng đi trên bầu thái không. Rất thênh thang, rất thảnh thơi. Thở vào, con thấy con là không gian, thở ra con cảm thấy thảnh thơi.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post