Thiền Quán Mỗi Ngày - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thiền Quán Mỗi Ngày - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Mục Lục

(Danh mục các bài Thiền Quán được xếp theo thứ tự bảng chữ cái)Playlist Gia Đình Chánh Niệm


A, B, C

Bài học từ khổ đau

Bất sinh bất diệt

Buông bỏ tư kiến

Buông thư và trị liệu

Cánh cửa giải thoát KHÔNG

Cánh cửa giải thoát VÔ TÁC

Cánh cửa giải thoát VÔ TƯỚNG

Cây hoa bồ công anh

Chánh kiến

Chánh nghiệp

Chánh pháp nhiệm mầu
Chánh tư duy

Chế tác hỷ lạc

Cởi trói tà kiến

Con cũng là đại dương

Con cũng là một bông hoa

Con cũng là vũ trụ

Con đường trung đạo

Con là sự tiếp nối

Cùng một tăng thân

D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P

Đã về đã tới

Đi như một dòng sông

Đức Thế Tôn đang có mặt

Em bé trong con

Giây phút đoàn tụ

Giới thân

Mây cũng là con, tuyết cũng là con

Nghiệp quả

Ngồi thảnh thơi

Ngồi trong giờ phút hiện tại

Nhận diện nguồn gốc khổ đau

Như là chiếc lá

Nương tựa Tăng thân

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Quay về hải đảo tự thân

Sợi dây ràng buộc hận thù bạo động

Sợi dây ràng buộc kẹt vào hình thức nghi lễ

Sợi dây ràng buộc trông chờ

Sự sống mầu nhiệm

Ta có trong nhau

Tăng thân

Tháo gỡ nghi ngờ

Thiền duyệt vi thực

Tiếng vỗ của một bàn tay

Tinh thần vô tướng

Trái tim là một nhiệm mầu của sự sống

Trái tim mở rộng

Vô lượng tâm

Vô thường, vô ngã

Vượt khỏi ba mặc cảm

(Còn tiếp)

 

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post