Thiền Quán Mỗi Ngày - Giây Phút Đoàn Tụ

Thiền Quán Mỗi Ngày - Giây Phút Đoàn Tụ

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Giây Phút Đoàn Tụ
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Vì là những đứa con đích thực của ngài cho nên chúng con mang theo trong mỗi tế bào sự có mặt của đức Thế Tôn. Chúng con ngồi đây và cảm thấy đức Thế Tôn cũng đang ngồi đây với chúng con không khác gì 2600 năm về trước.

 
Bạch đức Thế Tôn, trong giây phút này được ngồi đây với tăng thân và theo dõi hơi thở là một niềm vui rất lớn cho chúng con.

Chúng con đã được sinh ra trong đời sống tâm linh từ miệng của Ngài, chúng con muốn là những đứa con đích thực của ngài chứ không phải là những đứa con hữu danh vô thực, chúng con muốn đích thực là những thích tử, thích nữ tại vì trong chúng con có năng lượng của niệm, của định và của tuệ, vì vậy chúng con biết chúng con là những đứa con ruột của Ngài.

Vì là những đứa con đích thực của ngài cho nên chúng con mang theo trong mỗi tế bào sự có mặt của đức Thế Tôn. Chúng con ngồi đây và cảm thấy đức Thế Tôn cũng đang ngồi đây với chúng con không khác gì 2600 năm về trước.

Chúng con cũng cảm nhận sự có mặt của các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Anan, thầy La Hầu La cũng đang ngồi với chúng con trong giây phút hiện tại và chúng ta đang được đoàn tụ gia đình tâm linh ngay trong giờ phút hiện tại.

Tuy rằng ba của con đang ở bên kia, mẹ của con đang ở bên kia nhưng mà con biết rằng con cũng đang mang theo ba của con và mẹ của con trong từng tế bào của cơ thể, nên giờ phút này đây con cũng đang được ngồi với cha, con cũng đang được ngồi với mẹ, con cũng đang được ngồi với anh, với chị, với em,với cháu của con, dầu cho cha con đã qua đời cũng vậy, cha con vẫn còn nguyên vẹn và đang ngồi với con. Mẹ con dù đã qua đời nhưng cũng còn nguyên vẹn và đang ngồi với con.

Giây phút này đích thực là một giây phút đại đoàn tụ và con cảm thấy ấm cúng cảm thấy đầy đủ hạnh phúc, con không cần phóng tâm đi tìm ở tương lai hay là ở nơi khác, đó là nhờ con đã được sinh ra trong giáo pháp này từ miệng của đức Thế Tôn.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post