Thiền Quán Mỗi Ngày - Chánh Nghiệp

Thiền Quán Mỗi Ngày - Chánh Nghiệp

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chánh Nghiệp
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Và vì vậy cho nên con cẩn trọng trong khi phát ra những tư tưởng, trong khi phát ra những lời nói, trong khi phát ra những hành động bởi vì con biết đó là cái duy nhất mà con mang theo và chúng nó là con trong tương lai.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Thực tập chánh nghiệp cũng là một loại hình thức diễn tả cái tâm từ bi của mình, trong con có lòng thương yêu, có tâm thương xót, và những gì con làm cần thể hiện được, biểu hiện được cái tâm từ bi đó.

Trước hết là sự bảo vệ sinh mạng và cố gắng không có bao giờ tàn hại sinh mạng của các loài khác. Đó là sự biểu hiện của tâm từ bi.

Thứ hai là sự hiến tặng thì giờ và năng lượng để giúp những người đang khổ mà không phải là là sự tham nhũng, là sự hối lộ, là sự trộm cắp.

Thứ ba là hành động để bảo vệ người lớn và trẻ em đừng để cho họ trở thành nạn nhân của sự tà dâm.

Và đó là những cái Đức Thế Tôn căn dặn để có thể thực tập được chánh nghiệp. Và con nguyện trong đời sống hàng ngày biểu hiện được lòng từ bi của con qua ba hành động bất sát, bất đạo và bất dâm.

Và vì vậy cho nên con cẩn trọng trong khi phát ra những tư tưởng, trong khi phát ra những lời nói, trong khi phát ra những hành động bởi vì con biết đó là cái duy nhất mà con mang theo và chúng nó là con trong tương lai.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post