Thiền Quán Mỗi Ngày - Sợi Dây Ràng Buộc 01 - Sợi Dây Ràng Buộc Trông Chờ

Thiền Quán Mỗi Ngày - Sợi Dây Ràng Buộc 01 - Sợi Dây Ràng Buộc Trông Chờ

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Sợi Dây Ràng Buộc Trông Chờ
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chúng con phải có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đi đâu cũng vui, ở đây cũng vui. Được gặp người bạn cũ cũng vui mà được sống với người bạn mới cũng vui. Không chạy theo danh vọng, quyền hành, không muốn có một địa vị nào ở trong chúng, trong xã hội.

 
Kính lạy Đức Thế Tôn,

Ngài là một con người tự do. Ngài đã tháo gỡ được những sợi dây ràng buộc nên Ngài sống rất thảnh thơi. Ngài đã chỉ cho chúng con những sợi dây ràng buộc mà chúng con chưa tháo gỡ được. Ngài gọi tên những sợi dây đó là thập triền, thập sử, thập kết.

Sợi dây đầu tiên là đam mê, trông ngóng, chờ đợi.

Sợi dây thứ hai là hận thù, hờn giận.

Sợi dây thứ ba là tri giác sai lầm về mình và người.

Sợi dây thứ tư là mặc cảm.

Sợi dây thứ năm là nghi ngờ.

Sợi dây thứ sáu là nghĩ rằng hình hài này là mình.

Sợi dây thứ bảy là kẹt vào những cặp đối lập: có – không, sinh – diệt, một – khác.

Sợi dây thứ tám là nhận thức đảo ngược, tà kiến.

Sợi dây thứ chín là kẹt vào những nhận thức, tri giác của mình và cho đó là đúng.

Sợi dây thứ mười là kẹt vào hình thức nghi lễ.

Hôm nay chúng con quán chiếu sợi dây đầu là sợi dây đam mê, để xem chúng con bị ràng buộc bởi sự đam mê, trông chờ nào. Khi còn một sự đam mê, trông chờ, thao thức thì chúng con chưa được tự do.

Chúng con phải có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đi đâu cũng vui, ở đây cũng vui. Được gặp người bạn cũ cũng vui mà được sống với người bạn mới cũng vui. Không chạy theo danh vọng, quyền hành, không muốn có một địa vị nào ở trong chúng, trong xã hội.

Chúng con biết khi không có dục, không có đam mê, không muốn chiếm đoạt thì chúng con có hạnh phúc. Nếu chúng con có sợi dây ràng buộc này thì chúng con xin cởi trói để chúng con có tự do như Ngài.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post