Thiền Quán Mỗi Ngày - Cánh Cửa Giải Thoát Vô Tướng

Thiền Quán Mỗi Ngày - Cánh Cửa Giải Thoát Vô Tướng

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cánh Cửa Giải Thoát Vô Tướng
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chính chúng con cũng vậy, hình tướng của chúng con không còn là hình tướng của chúng con hồi 3 tuổi, 5 tuổi. Và nếu chúng con kẹt vào hình tướng 3 tuổi hay 5 tuổi thì chúng con đâu có thể thấy được sự có mặt của chúng con.

 
Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Ngài dạy rằng cánh cửa giải thoát thứ 2 là cánh cửa Vô tướng. Và chúng con đang thực tập để có được cái nhìn Vô tướng. Có được cái nhìn Vô tướng thì chúng con sẽ không tuyệt vọng sầu đau. Trong kinh Kim Cương, Ngài dạy rằng nếu chúng con bị kẹt vào tướng thì chúng con bị đánh lừa, vì vậy cho nên đừng để cho cái tướng nó đánh lừa chúng con.

Chúng con nhìn lại quá khứ, chúng con thấy tổ tiên của chúng con, cha mẹ chúng con. Chúng con biết rằng đó là cái tướng của tổ tiên của cha mẹ. Chúng con biết rằng tổ tiên và cha mẹ đã thay đổi hình tướng, tổ tiên và cha mẹ không mất đi mà chỉ thay đổi hình tướng. Cho nên với cái nhìn vô tướng, chúng con vẫn có thể tiếp xúc được với tổ tiên và cha mẹ trong giây phút hiện tại.

Chính chúng con cũng vậy, hình tướng của chúng con không còn là hình tướng của chúng con hồi 3 tuổi, 5 tuổi. Và nếu chúng con kẹt vào hình tướng 3 tuổi hay 5 tuổi thì chúng con đâu có thể thấy được sự có mặt của chúng con.

Mai này, nếu thân thể này tàn hoại thì không phải chúng con mất đi mà chúng con đã chuyển đổi sang hình thái mới. Cũng như khi đám mây biến thành mưa, thì tuy là hình tướng đám mây không còn nhưng đám mây vẫn còn trong mưa. Chúng con học để thấy được cái Vô tướng như vậy để đừng tiếc thương và tuyệt vọng.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post