Thiền Quán Mỗi Ngày - Ngồi Thảnh Thơi

Thiền Quán Mỗi Ngày - Ngồi Thảnh Thơi

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Ngồi Thảnh Thơi
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Thở vào, con thấy trong mỗi tế bào của châu thân con đều có Đức Thế Tôn đang ngồi rất thẳng trong tư thế hoa sen buông thả.

 
Bạch Đức Thế Tôn!

Con đang ngồi với lưng của Đức Thế Tôn, rất thẳng, rất mềm, hai vai của con buông thả, buông thả, miệng con mỉm cười, tất cả những bắp thịt ở trong châu thân con đều được buông thả.

Thở vào, con thấy trong mỗi tế bào của châu thân con đều có Đức Thế Tôn đang ngồi rất thẳng trong tư thế hoa sen buông thả.

Đức Thế Tôn đang thở vào, Đức Thế Tôn đang thở ra, Đức Thế Tôn không cần đi đâu hết và không cần làm gì hết trong giờ phút này. Con với Đức Thế Tôn không phải là hai thực thể riêng biệt. Con cảm thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thảnh thơi.

Thở vào, ý thức được tất cả những mầu nhiệm của cuộc sống bên trong và bên ngoài.

Thở ra miệng Đức Thế Tôn mỉm cười. Con biết là trong giây phút này con có thể là Đức Thế Tôn và con hoàn toàn thảnh thơi không bị ràng buộc vào quá khứ và tương lai.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post