Thiền Quán Mỗi Ngày - Nương Tựa Tăng Thân

Thiền Quán Mỗi Ngày - Nương Tựa Tăng Thân

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nương Tựa Tăng Thân
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Nương tựa nơi Tăng than, chúng con có được sự vững chãi, chúng con biết hướng đi, chúng con phó thác những khó khăn, những khổ đau, những kỳ vọng của mình cho Tăng Thân, để Tăng Thân có thể chở con đi trên con đường về tương lai.

 
Lạy Đức Thế Tôn,

Chúng con rất may mắn có một Tăng thân để nương tựa. Tăng bảo là một trong ba ngôi báu và chúng con được đi như một dòng sông, dòng sông của Tăng Thân.

Nương tựa nơi Tăng than, chúng con có được sự vững chãi, chúng con biết hướng đi, chúng con phó thác những khó khăn, những khổ đau, những kỳ vọng của mình cho Tăng Thân, để Tăng Thân có thể chở con đi trên con đường về tương lai.

Chúng con biết rằng trong cuộc đời có những người sống bơ vơ không có nơi nương tựa, không biết mình đi về hướng nào, không biết mục đích của cuộc đời mình là gì. Chúng con may mắn có được Tăng thân để nương tựa. Trong Tăng thân, người nào cũng cố gắng với sức của mình để thực tập, và nhờ vậy trong Tăng thân có Phật thân, Pháp thân.

Nương tựa Tam Bảo là hạnh phúc lớn của mỗi chúng con. Chúng con nguyện phó thác cuộc đời của chúng  con cho Tăng thân, gởi gắm tất cả những hoài vọng, những ước mơ của con cho Tăng thân và giao phó những khó khăn, khổ đau của chúng con cho Tăng thân để Tăng thân ôm ấp chúng con. Và chúng con có thể đi từng bước thảnh thơi trên con đường lý tưởng cũng như dòng sông biết hướng xuôi về biển cả.

Được ngồi đây với Tăng thân, được thở cùng một nhịp với Tăng thân và tiếp nhận năng lượng của Tăng than, chúng con cảm thấy yên ổn, hạnh phúc.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post