Thiền Quán Mỗi Ngày - Như Là Chiếc Lá

Thiền Quán Mỗi Ngày - Như Là Chiếc Lá

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Thiền Quán Mỗi Ngày

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Như Là Chiếc Lá
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Mỗi chiếc lá chỉ làm công việc chế tác chất bổ dưỡng để tự nuôi mình và nuôi những chiếc lá khác và toàn thể thân cây. Chiếc lá chỉ muốn bảo hộ, yểm trợ, nuôi dưỡng và không hề có ý niệm muốn trừng phạt, trách móc hay ganh tỵ.

 
Kính bạch Đức Thế Tôn.

Mỗi khi chúng con nhìn vào một chiếc lá, chúng con học rất nhiều từ chiếc lá. Mỗi chiếc lá chỉ làm công việc chế tác chất bổ dưỡng để tự nuôi mình và nuôi những chiếc lá khác và toàn thể thân cây. Chiếc lá chỉ muốn bảo hộ, yểm trợ, nuôi dưỡng và không hề có ý niệm muốn trừng phạt, trách móc hay ganh tỵ.

Chúng con trong tăng thân cũng muốn thực tập được như chiếc lá. Bằng sự thực tập hằng ngày, chúng con nguyện chế tác chất liệu hỷ, lạc, từ bi để nuôi dưỡng bản thân và nuôi dưỡng những thành phần khác của Tăng Thân, làm cho tăng thân ngày càng đẹp, càng lớn mạnh.

Con nguyện sẽ không trách móc, ganh tỵ, chỉ trích và chê bai mà sử dụng chất liệu từ bi được chế tác để nâng đỡ, yểm trợ, soi sáng và giúp cho những thành phần khác của Tăng Thân. Chúng con biết rằng nếu chúng con làm được như một chiếc lá thì chúng con sẽ hạnh phúc và làm cho tăng thân chúng con càng ngày càng đẹp, càng hạnh phúc.

Quay Về Mục Lục Thiền Quán Mỗi Ngày0 Đánh giá

Ads Belove Post