Ước Hẹn Với Sự Sống – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Ước Hẹn Với Sự Sống – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.

Ước Hẹn Với Sự Sống

Mục Lục
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chương 1. Chánh văn I

Chương 2. Chánh văn II

Chương 3. Về chủ đề kinh

Chương 4. Nguyên tắc, phương pháp hành trì

Chương 5. Không ghét bỏ thế gian và xã hội

Chương 6. Sống một mình đem lại sự giàu có về nội tâm

Chương 7. Nội kết


Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: Trong tương lai hình thể ta sẽ được như thế kia, cảm thọ ta sẽ được như thế kia, tri giác ta sẽ được như thế kia, tâm tư ta sẽ được như thế kia, nhận thức ta sẽ được như thế kia .Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc và mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì người đó trong lúc ấy đang không tưởng tới tương lai.Chương 8. Hiện tại cũng làm bằng quá khứ

Chương 9. Đừng tưởng tới tương lai

Chương 10. Quá khứ và tương lai nằm cả trong hiện tại

Chương 11. Sự sống nằm trong hiện tại

Chương 12. Nếp sống an lạc và tự do

Chương 13. Vượt thoát sinh tử

Chương 14. Phụ đính

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục


0 Đánh giá

Ads Belove Post