Sách Của Những Bí Mật (Tập 3 - Combo Bộ 5 Tập) – Osho

Sách Của Những Bí Mật (Tập 3 - Combo Bộ 5 Tập) – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sách Của Những Bí Mật (Tập 3) – Osho

(Combo Bộ 5 Tập)

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Sách Của Những Bí Mật (Tập 3)' ê


“Sách Của Những Bí Mật” là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian từ 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra. Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục.


Chương 33. Tính Tâm Linh Của Hành Động Dục Mật Tông

Chương 34. "Cực Thích Càn Khôn" Qua Mật Tông

Chương 35. Quay Vào Trong Hướng Tới Cái Thực

Chương 36. Từ Maya (ẢoVọng) Tới Thực Tại

Chương 37. Kĩ Thuật Chứng Kiến Phim Cuộc Đời Tựa Luồng Chảy

Chương 38. Hướng Tới Hiện Hữu Đích Thực

Chương 39. Từ Sóng Tới Đại Dương Càn Khôn

Chương 40. Chứng Ngộ Bất Thần Và Chướng Ngại Của Nó


Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó. Các kỹ thuật này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi thời điểm, dành cho toàn thể nhân loại của mọi thời đại. Người ta nói rằng, ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một kỹ thuật (trong số 112 kỹ thuật) phù hợp với mức độ phát triển tâm linh và khí chất bên trong của mình.
Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho. Vigyan Bhairav Tantra nay được phát hành dưới tên “Sách Của Những Bí Mật”, trọn bộ 5 tập, mỗi tập gồm 16 chương.


Chương 41. Là Nhân Chứng, Không Là Quan Toà

Chương 42. Tỉnh Táo Qua Mật Tông - Không Nguyên Tắc

Chương 43. Tìm Cái Không Đổi Qua Việc Thay Đổi

Chương 44. Bí Mật Mật Tông Về Yêu Và Giải Thoát

Chương 45. Còn Lại Với Cái Thực

Chương 46. Cách Thức Mật Tông Để Tự Do Khỏi Ham Muốn

Chương 47. Thiền Mật Tông Bằng Kĩ Thuật Ánh Sáng

Chương 48. Tiềm Năng Của Hạt Mầm

Hết

Quay Về Mục Lục Toàn Tập


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post