Đạo – Cổng Vàng (2 Tập) – Osho

Đạo – Cổng Vàng (2 Tập) – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Đạo – Cổng Vàng – Osho

(2 Tập)

Bài Nói Về Kinh Điển Về Thuần Khiết Của Cát Hồng

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Đạo - Cổng Vàng (2 Tập)' ê


Đạo - Cổng Vàng (Tập 1) 


Đạo đơn giản nghĩa là nguyên lí tối thượng gắn toàn thể sự tồn tại với nhau. Sự tồn tại không phải là hỗn độn, chừng đó là chắc chắn; nó là hài hoà. Có trật tự mênh mông trong nó, trật tự bản chất trong nó, và cái tên của trật tự đó là Đạo. Đạo đơn giản nghĩa là sự hài hoà của cái toàn thể. Không đền chùa nào đã từng được dựng cho Đạo; không tượng, không lời cầu nguyện, không tu sĩ, không nghi lễ - đó là cái đẹp của nó. Do đó tôi không gọi nó là học thuyết, tôi không gọi nó là tôn giáo, nó là sáng suốt thuần khiết. Bạn có thể gọi nó là pháp - Dharma; đó là từ của Phật dành cho Đạo. Từ trong tiếng Anh đến gần nhất với Đạo là ‘Tự Nhiên’.


Đạo - Cổng Vàng (Tập 2) Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post