Cảm Và Biết – Osho

Cảm Và Biết – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Cảm Và Biết – Osho

Bài Nói Của Osho Về Phát Triển Tâm Linh

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 'Cảm Và Biết' ê


Chương 1. Từ Nghĩ Tới Cảm Tới Hiện Hữu

1.1 Đầu - Tâm - Hiện Hữu

1.2 Cảm Là Gì?

1.3 Cảm Là Nhận Biết Qua Kinh Nghiệm Được Sống

1.4 Trao Đổi - Giao Cảm - Cái Thứ Ba

1.5 Trưởng Thành Tâm Linh


Chương 2. Cảm Nhận Thân Thể

2.1 Hiểu Thân Thể

2.2 Cảm Thân Thể

2.3 Gốc Rễ Của Căng Thẳng

2.4 Chìa Khoá Cho Thảnh Thơi

2.5 Căng Và Thả Lỏng

2.6 Căng Thẳng Và Thảnh Thơi

2.7 Giác Quan Và Vũng Năng Lượng

2.8 Năng Lực Chạm

2.9 Nhìn Thân Thể Từ Bên Trong

2.10 Năng Lực Nhìn

2.11 Cảm Nhận Bóng Tối

2.12 Nhìn Một Cách Yêu Thương

2.13 Con Mắt Thứ Ba

2.14 Âm Thanh Và Vô Âm

2.15 Lắng Nghe

2.16 Nhận Biết Qua Giác Quan

2.17 Hiểu Về Kĩ Thuật Thở


Chương 3. Chữa Lành

3.1 Thầy Chữa Lành

3.2 Cái Chạm Chữa Lành

3.3 Được Chữa Lành Ngụ Ý Là Cái Toàn Thể

3.4 Kính Trọng Thân Thể

3.5 Yêu Thân Thể


Chương 4. Bản Ngã, Tâm Trí

4.1 Thân Thể - Bản Ngã

4.2 Bản Ngã

4.3 Của Tôi - Cho Tôi - Bạn - Tôi

4.4 Bản Ngã Và Khổ

4.5 Tâm Trí Là Gì?


Logic ngu đã đành, yêu ngu cũng chẳng kém - đôi khi thậm chí còn ngu hơn! Logic là trò chơi, yêu cũng là trò chơi, và bạn phải nhận biết về tất cả các trò chơi mà bạn có khả năng chơi. Logic lừa dối, yêu cũng lừa dối. Người ta phải vươn lên các chiều cao hay chìm xuống các chiều sâu nơi logic và yêu, cả hai đều biến mất. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền: mặt này là đầu bạn, mặt kia là tim bạn.

Chương 5. Các Tầng Thân Thể

5.1 Ba Trung Tâm Của Con Người

5.2 Thể Vật Lí, Năng Lượng, Trí, Nhận Biết, Phúc Lạc

5.3 Năm Thể Của Con Người

5.4 Bẩy Luân Xa

5.5 Phát Triển Tâm Linh Qua Các Trung Tâm

5.6 Bẩy Bậc Phát Triển Tâm Thức Con Người

5.7 Chu Kì Bẩy Năm Của Cuộc Sống

5.8 Định Tâm Trong Cuộc Sống


Chương 6. Dục, Yêu Và Từ Bi

6.1 Yêu Và Siêu Việt

6.2 Từ Dục Tới Yêu Và Từ Bi

6.3 Duy Nhất Từ Bi Mang Tính Trị Liệu


Chương 7. Nhận Biết Và Thiền

7.1 Nhận Biết

7.2 Thiền Là Gì?

7.3 Hiểu Về Thiền

7.4 Suy Tư - Tập Trung - Thiền

7.5 Ba Đặc Trưng Của Thiền

7.6 Thiền Là Cách Sống

7.7 Tâm Trí Và Thiền

7.8 Làm Sao Tâm Trí Đạt Tới Vô Trí?


Chương 8. Cái Toàn Thể - Đạo

8.1 Cái Toàn Thể

8.2 Thượng Đế Là Gì?

8.3 Đạo: Việc Nổi Dậy Vĩ Đại

8.4 Đạo Tuyệt Đối


Chương 9. Mật Chú, Mật Hình

9.1 Mật Chú

9.2 Mật Chú, Mật Hình, Tantra

9.3 Kĩ Thuật Niệm Mật Chú

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post