An Trú Trong Hiện Tại – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

An Trú Trong Hiện Tại – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


An Trú Trong Hiện Tại

Mục Lục


Nghe hoặc Tải MP3 'An Trú Trong Hiện Tại' ê
Chương 0. Thay Lời Tựa

Chương 1. Nghe Chuông Và Chắp Tay

Chương 2. Ngồi Thở Và Kinh Hành

Chương 3. Thiền Hành

Chương 4. Thiền Trà

Chương 5. Tổ Chức Một Khóa Tu


Trong những khóa tu dành cho người Âu Mỹ, tôi luôn luôn cho thực tập rất nghiêm chỉnh việc nghe chuông và chắp tay. Thiền sinh nào cũng lấy làm lạ là tại sao chỉ cần thực tập hai điều ấy thôi mà đã thấy tâm hồn thanh tịnh và an lạc nhiều rồi. Chúng ta có truyền thống nghe chuông và chắp tay gần hai ngàn năm, nhưng chúng ta đã để cho sự thực tập trở thành máy móc. Chúng ta phải biết khám phá lại tiếng chuông và búp sen của chúng ta.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 6. An Lạc Và Giải Thoát

Chương 7. Quán Chiếu

Chương 8. Tụng Giới

Hết

Xem Tiếp Chương 1 – Quay Về Mục Lục0 Đánh giá

Ads Belove Post