Sách Về Trí Huệ – Bài Nói Về Bảy Điểm Huấn Luyện Tâm Trí Của Atisha (Tập 2) – Osho

Sách Về Trí Huệ – Bài Nói Về Bảy Điểm Huấn Luyện Tâm Trí Của Atisha (Tập 2) – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sách Về Trí Huệ – Osho

Bài Nói Về Bảy Điểm Huấn Luyện

Tâm Trí Của Atisha

(Tập 2)

Mục Lục

Nghe hoặc Tải 1000 MP3 'Sách Nói Thiền Osho'ê


Chương 16. Đại Học Về Giả Kim Thuật Bên Trong

Chương 17. Đánh Thức Nô Lệ

Chương 18. Bỏ Cuộc Đua Olympics

Chương 19. Ba Bậc Của Yêu

Chương 20. Diogenes Và Con Chó

Chương 21. Kẻ Lang Thang Của Hồn


Đầu tiên, học những điều sơ bộ.

Nghĩ rằng mọi hiện tượng đều như mơ.

Xem xét bản chất của nhận biết không sinh.

Để ngay cả bản thân phương thuốc ra đi tự do theo cách riêng của nó.

Lắng đọng vào bản tính của nhận biết cơ bản, cái bản chất.

Giữa các phiên, xem xét hiện tượng như ảo ảnh.

Huấn luyện trong việc nối, gửi và nhận cùng nhau.

Làm điều này bằng việc cưỡi lên hơi thở.

Ba đối thể, ba chất độc, ba cơ sở của đức hạnh.

Huấn luyện với các cách nói trong mọi kiểu hành vi.
Chương 22. Chuyện Cười Lớn Nhất Có Đó

Chương 23. Đằng Sau Tay Thầy

Chương 24. Đem Vào Con Người Mới

Chương 25. Chúng Ta Là Người Hành Hương Cổ Đại

Chương 26. Điện Tử Phi Logic

Chương 27. Hồn Là Câu Hỏi

Chương 28. Là Chuyện Cười Lên Bản Thân Bạn

Hết

Xem Tiếp Chương 17 – Quay Về Mục Lục

Đọc Miễn Phí Sách Thiền  Download Sách Thiền PDF

Nghe/Tải 1,000 Files MP3 'Sách Nói Thiền Oshoê


0 Đánh giá

Ads Belove Post