Chương 13. LSD và Thiền

Chương 13. LSD và Thiền

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 13. LSD và Thiền


Câu hỏi:
Có thể sử dụng LSD như là một sự trợ giúp trong thiền?
LSD (một loại dược liệu gây ảo giác) có thể sự dụng như là một sự trợ giúp nhưng là sự trợ giúp nguy hiểm: điều đó không dễ dàng chút nào. Nếu bạn sử dụng thần chú thì khó mà quẳng nó đi, nhưng nếu bạn sử dụng acid, LSD thì việc quẳng nó đi sẽ lại càng khó hơn.
Tại thời điểm bạn đang trong hành trình của LSD bạn không ở trong sự kiểm soát. Hóa chất nắm giữ sự kiểm soát và bạn không là người chủ, một lúc nào đó, khi bạn không là chủ thì điều này sẽ dẫn đến khó khăn đối với việc giành lại vị trí. Bấy giờ hóa chất không phải là đầy tớ, bạn là đầy tớ. Bấy giờ làm cách nào để kiểm soát không còn là sự lựa chọn của bạn. Một ngày nào đó bạn coi LSD như là sự trợ giúp, bạn đang tạo ra đầy tớ cho chủ, và toàn bộ cơ thể hóa học của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post