Chương 18. Sự biểu lộ của Prana ở bảy thể

Chương 18. Sự biểu lộ của Prana ở bảy thể

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 18. Sự biểu lộ của Prana ở bảy thể


Câu hỏi:
Prana là gì và làm thế nào mà nó được biểu lộ trong mỗi một của bảy thể?
Prana là năng lượng - năng lượng sống trong chúng ta, sự sống trong chúng ta. Đây là sự sống tự biểu lộ, đối với thể vật lí nó như là thở vào và thở ra. Có hai vấn đề đối nghịch. Chúng ta coi chúng như một. Chúng ta nói "thở" - nhưng thở có hai cực: thở vào và thở ra. Mọi năng lượng đều có tính phân cực, mọi năng lượng đều tồn tại trong lưỡng cực. Ngược lại, nó không thể tồn tại. Các cực đối ngẫu đều có sự căng thẳng và hòa hợp của chúng - giống như cực nam châm.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post