Lời nói đầu - Ba chiều của tự do

Lời nói đầu - Ba chiều của tự do

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Lời nói đầu - Ba chiều của tự do


Tự do là hiện tượng ba chiều. Thứ nhất là chiều vật lí. Bạn có thể bị nô lệ về mặt vật lí, và trong hàng ngàn năm con người đã từng bị bán ở bãi chợ cũng giống như bất kì thứ hàng hóa nào. Nô lệ đã tồn tại trên khắp thế giới. Họ không được cho quyền con người; họ không thực sự được chấp nhận như con người; họ bị coi như chưa được là người.  Và mọi người vẫn bị đối xử như chưa là người. Ở Ấn Độ có sudras, tiện dân. Phần lớn Ấn Độ vẫn đang sống trong cảnh nô lệ; vẫn có những phần của đất nước nơi mọi người không được giáo dục, không thể làm các nghề khác hơn những nghề đã được quyết định bởi truyền thống năm nghìn năm trước. Ngay cả việc chạm vào họ cũng bị coi như làm cho bạn thành ô uế; bạn phải tắm ngay lập tức. Cho dù bạn không chạm vào người đó, nhưng chạm vào cái bóng của người đó – thế nữa bạn cũng phải đi tắm.
Và trên khắp thế giới, thân thể đàn bà bị coi là không bằng thân thể đàn ông. Cô ấy không tự do như đàn ông tự do. Ở Trung Quốc trong hàng thể kỉ chồng có quyền giết vợ mà không bị trừng phạt bởi vì vợ là sở hữu của anh ta.. Cũng như bạn có thể phá cái ghế hay có thể đốt nhà mình – bởi vì nó là ghế của bạn, nó là nhà của bạn – bạn cũng làm thế với vợ. Trong luật pháp Trung Quốc không có việc trừng phạt chồng nếu anh ta giết vợ mình bởi vì cô ấy bị coi là không có linh hồn. Cộ ấy chỉ là cái máy đẻ, xưởng tạo ra con cái.
Cho nên có sự nô lệ vật lí và có tự do vật lí – nghĩa là thân thể bạn không bị xiềng xích, nghĩa là nó không bị phân loại thành thấp hơn thân thể của bất kì ai khác, nghĩa là có sự bình đẳng khi có liên quan tới thân thể. Nhưng ngay cả ngày nay tự do này cũng không tồn tại ở đâu cả. Nó trở nên ngày càng ít đi; thế nhưng nó đã không biến mất hoàn toàn.
Tự do với thân thể sẽ có nghĩa là không có phân biệt giữa da trắng và da đen, không có phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, không có phân biệt về bất kì loại nào khi có liên quan tới thân thể. Không ai là thuần khiết, không ai là ô uế; mọi thân thể đều như nhau.
Đây chính là cơ sở của tự do.
Thế rồi có chiều thứ hai: tự do tâm lí. Có vài cá nhân trên thế giới được tự do tâm lí… bởi vì nếu bạn là người Mô-ha-mét giáo, bạn không tự do về tâm lí; nếu bạn là người Hindu giáo, bạn không tự do về tâm lí. Toàn thể cách nuôi dưỡng con cái của chúng ta là làm cho chúng thành nô lệ - nô lệ của các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội, ý thức hệ tôn giáo. Chúng ta không cho chúng cơ hội để nghĩ theo cách riêng của chúng, để tìm theo cách riêng của chúng. Chúng ta ép buộc tâm trí chúng vào khuôn mẫu nào đó. Chúng ta nhồi nhét vào tâm trí chúng nhiều thứ - những thứ mà ngay cả chúng ta cũng không được kinh nghiệm.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post