Chương 9. Sự sống và cái chết

Chương 9. Sự sống và cái chết

Price:

Read more

Osho - Lòng trắc ẩn - Sự nở hoa cuối cùng của tình yêu
Chương 9. Sự sống và cái chết


Chị gái của tôi đã bị một tai nạn, kể từ đó chị ấy không thể cử  động, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Vậy để chị ấy ra đi có tốt hơn chăng?
Đó là một trong những câu hỏi nan giải nhất trên khắp thế giới tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Bởi vì trong nhiều thế kỉ chúng ta cho rằng cái chết nên được tránh, nó là một điều xấu - cuộc sống là do Chúa ban tặng và cái chết là do ma quỷ.
Thậm chí trong nghề y, mỗi một sinh viên tốt nghiệp trường y trên thế giới đều phải ghi nhớ lời thề Hippocrates rằng không bao giờ được giúp ai đó đến với cái chết dù bằng bất cứ hình thức nào; phải làm mọi điều có thể để giữ lại sự sống.
Điều này đúng trong thời của Hippocrates, bởi vì mười trẻ được sinh ra thì chỉ có một trẻ sống và trưởng thành. Chín trẻ còn lại bị chết. Toàn bộ dân số trên thế giới trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ít đến mức bạn không thể nào tưởng tượng được. Nó chỉ khoảng hai trăm nghìn người. Ngày nay, riêng Ấn Độ đã có một tỉ người rồi. Từ hai trăm nghìn người, qua hai mươi lăm thế kỉ, dân số chúng ta đã hơn năm tỉ người. Và y học đã phát triển vượt bậc.
(Chương này còn tiếp)
Xem Chương 10 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post