Flowering (Đơm hoa)

Flowering (Đơm hoa)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Rainbows
Queen of Rainbows: Flowering

Lời dẫn giải
Queen of Rainbows trông như một cái cây tưởng tượng đang đến thời kỳ trổ hoa và tươi mới ở mức đỉnh điểm. Bà rất gợi tình, rất sống động và đầy bất ngờ. Bà búng ngón tay với tình yêu âm nhạc, chiếc vòng cổ theo cung hoàng đạo được đặt khéo léo để biểu tượng Venus (Sao Kim) nằm ở vị trí trái tim bà. Ống tay áo của bà chứa rất nhiều hạt giống, và khi có ngọn gió thổi qua những hạt giống này sẽ được phát tán để đâm chồi ở nơi nào chúng rơi xuống. Bà không quan tâm chúng sẽ ở trên đất hay đá – bà chỉ rải chúng khắp nơi trong khi tận hưởng cuộc sống và tình yêu. Những bông hoa từ trên cao rơi xuống bà, hòa quyện với việc trổ hoa của bà, và dòng nước cảm xúc cứ xoáy tròn tinh nghịch bên dưới đóa hoa mà bà ngự lên.
Bạn có thể cảm thấy phướcc lành từ khắp mọi nơi như đang ở trong một vườn hoa vào lúc này. Hãy chào đón những chú ong, mời các loài chim đến uống mật hoa của bạn. Hãy chia sẻ niềm vui của bạn đến mọi người.
Đơm hoa
Đạo Thiền muốn bạn sống, sống trong sự giàu có, sống đúng nghĩa, sống mạnh mẽ – chứ không khổ hạnh như Ki tô giáo muốn. Đạo muốn bạn sống ở mức tối đa, một cách tràn đầy.
Cuộc đời bạn phải tác động đến người khác. Phướcc lạc của bạn, phúc lành của bạn, trạng thái nhập định của bạn không nên nằm trong người bạn như một hạt giống. Nó phải nở hoa và lan tỏa hương thơm đến mọi người – không chỉ bạn bè mà cả những người xa lạ. Đây là lòng từ bi thực sự, đây là tình yêu thực sự: Hãy chia sẻ giác ngộ của bạn, hãy chia sẻ điệu nhảy của thế giới bên kia.
The Card
The Queen of Rainbows is like a fantastic plant that has reached the apex of its flowering and its colors. She is very sexual, very alive, and full of possibilities. She snaps her fingers to the music of love, and her zodiac necklace is placed in a way that Venus lies over her heart. The sleeves of her garment contain an abundance of seeds, and as the wind blows the seeds will be scattered to take root where they may. She is not concerned whether they land on the soil or on the rocks - she is just spreading them everywhere in sheer celebration of life and love. Flowers fall on her from above, in harmony with her own flowering, and the waters of emotion swirl playfully beneath the flower on which she sits.
You might feel like a garden of flowers right now, showered with blessings from everywhere. Welcome the bees, invite the birds to drink your nectar. Spread your joy around for all to share.
Osho’s Teachings
Zen wants you living, living in abundance, living in totality, living intensely - not at the minimum as Christianity wants you, but at the maximum, over-flowing.
Your life should reach to others. Your blissfulness, your benediction, your ecstasy should not be contained within you like a seed.
It should open like a flower and spread its fragrance to all and sundry - not only to the friends but to the strangers too. This is real compassion, this is real love: sharing your enlightenment, sharing your dance of the beyond.
Excerpted from ‘Christianity, the Deadliest Poison and Zen, the Antidote to all Poisons’ by Osho

Ads Belove Post