Healing (Chữa lành)

Healing (Chữa lành)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Water
King: Healing

Lời dẫn giải
Đây là thời điểm những vết thương được chôn sâu trong quá khứ đang liền sẹo, sẵn sàng và sắp được chữa lành. Nhân vật trong lá bài đang ở trong trạng thái khỏa thân, dễ bị tổn thương, rộng mở đón nhận những vuốt ve yêu thương từ sự tồn tại. Không khí xung quanh cơ thể người này tràn ngập ánh sáng. Sự thư thái, quan tâm và yêu thương quanh nhân vật đang xóa nhòa những nỗ lực đấu tranh và chịu đựng. Những đóa sen ánh sáng xuất hiện trên cơ thể nhân vật và xung quanh những thực thể năng lượng tinh tế, thứ mà các thầy thuốc từng cho rằng tồn tại xung quanh chúng ta. Trong mỗi lớp năng lượng tinh tế đều xuất hiện một tinh thể hay một dấu hiệu chữa lành.
Khi chúng ta đang được King of Water chữa lành, chúng ta không còn phải trốn tránh bản thân hay người khác nữa. Với thái độ cởi mở và hòa nhã này, chúng ta có thể được chữa lành, và giúp đỡ người khác hoàn toàn trở nên khỏe mạnh.
Chữa lành
Không. Bạn thực sự đang bị thương đó. Với cái tôi đó, toàn thân bạn đang chính là một vết thương. Và bạn mang nó đi khắp nơi. Không ai muốn gây tổn thương cho bạn, không ai chủ đích chờ đợi để làm bạn đau; mọi người đều bận bịu chăm sóc vết thương của chính mình. Ai có sức đi gây tổn thương chứ? Nhưng sự thương tổn vẫn xảy ra, vì bạn đang sẵn sàng bị thương, quá sẵn sàng, bạn chỉ chờ đợi bên bờ vực của bất kể điều gì.
Bạn không thể tác động vào một người theo Đạo giáo. Tại sao ư?  – Bởi vì không ai có thể bị tác động. Không có vết thương nào cả. Anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, được chữa lành, hoàn mỹ. Từ “hoàn mỹ” này thật đẹp. “Chữa lành” đến từ sự hoàn mỹ. “Thần thánh” cũng đến từ hoàn mỹ. Anh ta là một con người hoàn mỹ, đã được chữa lành, rất thần thánh.
Hãy cẩn thận với vết thương của bạn. Đừng làm nó lan rộng hơn, hãy để nó được chữa lành; và nó sẽ được chữa lành chỉ khi nào bạn hiểu rõ căn nguyên. Càng ít đối đầu, vết thương càng mau lành; không đối đầu sẽ không có vết thương. Hãy sống một cuộc đời không đối chọi. Hãy sống như một con người hoàn thiện và chấp nhận mọi thứ. Dù là chỉ trong hai mươi bốn giờ, hãy thử sống như vậy – chấp nhận mọi thứ hoàn toàn, bất kể điều gì xảy ra. Khi ai đó xúc phạm bạn, hãy chấp nhận, đừng phản ứng, và chờ xem điều gì diễn ra. Đột nhiên bạn sẽ cảm nhận một nguồn năng lượng mà bạn chưa từng thấy đang chảy trong bạn.
The Card
It is a time when the deeply buried wounds of the past are coming to the surface, ready and available to be healed. The figure in this card is naked, vulnerable, open to the loving touch of existence. The aura around his body is full of light, and the quality of relaxation, caring and love that surrounds him is dissolving his struggle and suffering. Lotuses of light appear on his physical body, and around the subtle energy bodies that healers say surround each of us. In each of these subtle layers appears a healing crystal or pattern.
When we are under the healing influence of the King of Water we are no longer hiding from ourselves or others. In this attitude of openness and acceptance we can be healed, and help others also to be healthy and whole.
Osho's Teachings
No, you carry your wound. With the ego your whole being is a wound. And you carry it around. Nobody is interested in hurting you, nobody is positively waiting to hurt you; everybody is engaged in safeguarding his own wound. Who has got the energy?
But still it happens, because you are so ready to be wounded, so ready, just waiting on the brink for anything. You cannot touch a man of Tao. Why? - because there is no one to be touched. There is no wound. He is healthy, healed, whole. This word 'whole' is beautiful. The word 'heal' comes from the whole, and the word 'holy' also comes from the whole. He is whole, healed, holy.
Be aware of your wound. Don't help it to grow, let it be healed; and it will be healed only when you move to the roots. The less the head, the more the wound will heal; with no head there is no wound. Live a headless life. Move as a total being, and accept things. Just for twenty-four hours, try it - total acceptance, whatsoever happens. Someone insults you, accept it, don't react, and see what happens. Suddenly you will feel an energy flowing in you that you have not felt before.
Excerpted from ‘The Empty Boat’ by Osho

Ads Belove Post