The Burden (Gánh nặng)

The Burden (Gánh nặng)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
6 of Clouds: The Burden

Lời dẫn giải
Khi chúng ta mang quá nhiều “nên” hay “không nên” áp đặt lên bởi người khác, chúng ta sẽ trở nên tả tơi, chật vật, tính toán cố gắng để vượt qua. “Đi nhanh hơn, cố gắng hơn nữa, chạm vào đỉnh” hét lên bởi những kẻ áp đặt ngu ngốc mà anh ta mang trên vai, trong khi đó nhà hiền triết của anh ta lại bị vây quanh bởi một con gà trống hống hách. Nếu cuộc sống có những ngày phải chật vật từ thưở căn nguyên tới lúc hóa bụi, nó có thể là khoảng thời gian bạn lắc vai và nhìn thấy rằng cảm giác lúc bước đi với những nhân cách khác ở phía sau. Bạn có đỉnh núi riêng để chinh phục, giấc mơ riêng để đong đầy, nhưng bạn sẽ không bao giờ có đủ năng lượng để thuyết phục chúng đến khi bạn buông thả bản thân bởi những mong đợi bạn gom nhặt từ người khác nhưng bạn nghĩ là của chính bạn. Cơ hội chỉ tồn tại trong chính tâm trí bạn, nhưng không có nghĩa là nó sẽ làm bạn chậm lại. Đã đến lúc thắp sáng nó lên và gửi nó lên đường.
Gánh nặng
Một cuộc sống chân chính của một người đàn ông là cách mà anh ta sắp đặt. Chân chất, trần trụi, tự nhiên như chính bản thân anh ta. Đây là vấn đề của bản chất, không phải là trở thành một ai khác. Lời nói dối không thể nào trở thành sự thật, cá tính không thể nào trở thành tâm hồn được. Không có cách nào làm cho những thứ không thiết yếu trở nên thiết yếu được. Không cần thiết vẫn là không cần thiết, và cần thiết vẫn mãi là cần thiết, chúng không thể trở thành nhau được. Phấn đấu vì sự thật không là gì nhưng tạo nên nhiều sự nhầm lẫn. Sự thật là không thể nào đạt được. Nó không thể nào được nắm bắt, nó là một trường hợp. Chỉ có lời nói dối là có thể.
Tất cả các mục tiêu và mục đích, lý tưởng và hệ thống của sự phát triển và tốt đẹp hơn, đều là dối trá. Hãy cẩn thận chúng. Hãy nhận biết sự thật rằng, như là bạn, bạn cũng là một lời nói dối. Sự thao túng được gây nên bởi người khác. Phấn đấu đến với sự thật là một sự mất tập trung và trì hoãn. Đó là cách mà một lời nói dối được che giấu. Nhìn vào lời nói dối, nhìn sâu vào bản chất của lời nói dối. Bởi vì nhìn thấy lời nói dối là để dừng sự nói dối lại. Không cần phải nói dối có nghĩa là không còn tìm kiếm sự thật nữa - không có nhu cầu. Ngay khi sự dối trá biến mất, sự thật sẽ ở đó rất đẹp và rạng rỡ. Bằng việc nhìn thấy sự dối trá biến mất, những gì còn lại sẽ là sự thật.
The Card
When we carry a load of shoulds and shouldn'ts imposed on us by others we become like this ragged, struggling figure trying to make his way uphill. "Go faster, try harder, reach the top!" shouts the foolish tyrant he carries on his shoulder, while the tyrant himself is crowned with an imperious rooster. If life these days feels like just a struggle from the cradle to the grave, it could be time to shrug your shoulders and see what it feels like to walk without these characters on your back.
You have your own mountains to conquer, your own dreams to fulfill, but you will never have the energy to pursue them until you release yourself from all the expectations you've gathered from others but now think are your own. Chances are they exist only in your own mind, but that doesn't mean they can't weigh you down. It's time to lighten up, and send them on their way.
Osho’s Teachings
A man's true life is the way in which he puts off the lie imposed by others on him. Stripped, naked, natural, he is what he is. This is a matter of being, and not of becoming. The lie cannot become the truth, the personality cannot become your soul. There is no way to make the nonessential the essential. The nonessential remains nonessential and the essential remains essential, they are not convertible. And striving towards truth is nothing but creating more confusion.
The truth has not to be achieved. It cannot be achieved, it is already the case. Only the lie has to be dropped. All aims and ends and ideals and goals and ideologies, religions and systems of improvement and betterment, are lies. Beware of them. Recognize the fact that, as you are, you are a lie. Manipulated, cultivated by others. Striving after truth is a distraction and a postponement. It is the lie's way to hide.
See the lie, look deep into the lie of your personality. Because to see the lie is to cease to lie. No longer to lie is to seek no more for any truth - there is no need. The moment the lie disappears, truth is there in all its beauty and radiance. In the seeing of the lie it disappears, and what is left is the truth.
Excerpted from ‘This Very Body The Buddha’ by Osho

Ads Belove Post