The Fool (Gã khờ)

The Fool (Gã khờ)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - 0. The Fool

Lời dẫn giải
Từng giây trôi qua, The Fool bỏ lại quá khứ của mình trong từng bước đi. Chàng không mang theo gì ngoài tấm lòng thuần khiết, sự ngây thơ và tràn đầy niềm tin – tất cả đều được biểu trưng bằng những đóa hồng bạch chàng mang trên tay. Họa tiết trên chiếc áo chẽn của chàng có đủ 4 màu sắc của Tarot, nó cho thấy chàng đang trở nên hòa hợp với mọi thứ xung quanh mình. Trực giác của chàng đang được đặt ở mức cao độ. Vào lúc này, The Fool đang được vũ trụ hậu thuẫn để thực hiện cú nhảy vào hư vô. Những chuyến phiêu lưu đang chờ chàng trải nghiệm trên dòng đời.
Lá bài cho thấy nếu bạn tin vào trực giác của mình ngay lúc này, tin vào cảm giác “đúng đắn” của bạn về mọi việc, bạn sẽ không đi sai đường. Có thể người khác thấy hành động của bạn là “ngốc nghếch”, hoặc chính bạn cũng thấy như vậy, khi bạn phân tích chúng bằng lý trí. Nhưng, cái nơi “vô định”, mà The Fool chiếm hữu, chứa đựng số vô cùng. Đó là nơi mà niềm tin và sự thơ ngây sẽ dẫn đường, thay vì sự hoài nghi và kinh nghiệm quá khứ.
Gã khờ
The Fool luôn tin tưởng người khác; chàng là kẻ luôn tin tưởng người khác bất chấp thử thách. Bạn lừa chàng, chàng tin bạn; rồi bạn lại lừa chàng, chàng vẫn tin bạn; kể cả, bạn có lừa chàng tiếp, hắn vẫn luôn tin bạn. Vậy mới nói chàng chỉ là gã khờ, không biết rút kinh nghiệm. Niềm tin của chàng thật phi thường; nó đơn thuần đến mức không ai lay chuyển nổi.
Hãy là The Fool của Đạo giáo, The Fool của Thiền giáo. Đừng cố tạo ra bức tường tri thức bao quanh mình. Khi bất cứ trải nghiệm nào xuất hiện, hãy đón nhận, rồi sau đó buông bỏ. Hãy liên tục gột sạch tâm trí; bỏ qua quá khứ để sống ở hiện tại, Tại đây –Ngay bây giờ, như thể ta vừa mới sinh ra, như thể ta chỉ là một đứa bé.

Vạn sự khởi đầu nan. Thế giới sẽ bắt đầu lợi dụng ta… nhưng hãy mặc kệ. Bọn họ chỉ là những kẻ ngốc. Ngay cả khi bạn bị đánh lừa, dối gạt và cướp bóc, hãy cứ mặc kệ, bởi vì thứ gì thật sự thuộc về bạn sẽ không thể bị cướp đi.

Và mỗi lần bạn không gục ngã trước hoàn cảnh, bạn đã cho mình một cơ hội mới để bồi đắp cho sự hòa hợp nội tâm. Tâm hồn của bạn sẽ càng được kết tinh một cách thuần khiết.


The Card
Moment to moment, and with every step, the Fool leaves the past behind. He carries nothing more than his purity, innocence and trust, symbolized by the white rose in his hand. The pattern on his waistcoat contains the colors of all four elements of the tarot, indicating that he is in harmony with all that surrounds him. His intuition is functioning at its peak. At this moment the Fool has the support of the universe to make this jump into the unknown. Adventures await him in the river of life.
The card indicates that if you trust your intuition right now, your feeling of the 'rightness' of things, you cannot go wrong. Your actions may appear 'foolish' to others, or even to yourself, if you try to analyze them with the rational mind. But the 'zero' place occupied by the Fool is the numberless number where trust and innocence are the guides, not skepticism and past experience.
Osho's Teachings
A fool is one who goes on trusting; a fool is one who goes on trusting against all his experience. You deceive him, and he trusts you; and you deceive him again, and he trusts you; and you deceive him again, and he trusts you. Then you will say that he is a fool, he does not learn. His trust is tremendous; his trust is so pure that nobody can corrupt it.
Be a fool in the Taoist sense, in the Zen sense. Don't try to create a wall of knowledge around you. Whatsoever experience comes to you, let it happen, and then go on dropping it. Go on cleaning your mind continuously; go on dying to the past so you remain in the present, here-now, as if just born, just a babe.
In the beginning it is going to be very difficult. The world will start taking advantage of you... let them. They are poor fellows. Even if you are cheated and deceived and robbed, let it happen, because that which is really yours cannot be robbed from you, that which is really yours nobody can steal from you.
And each time you don't allow situations to corrupt you, that opportunity will become an integration inside. Your soul will become more crystallized.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dangby Osho

Ads Belove Post