Thiền Phi Thiền - Thiền là gì? Thiền là sự sáng tỏ

Thiền Phi Thiền - Thiền là gì? Thiền là sự sáng tỏ

Price:

Read more

Thiền là gì?
Trích dẫn 6. Thiền là sự sáng tỏ


Một khi bạn hiểu được thiền là gì, mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Nếu không, bạn có thể cứ mò mẫm trong bóng tối.
Thiền là một trạng thái của sự sáng tỏ, không phải trạng thái của tâm trí. Tâm trí là sự nhầm lẫn. Tâm là không bao giờ rõ ràng. Nó không thể rõ ràng. Những suy nghĩ tạo mây mù xung quanh bạn - chúng là những đám mây tinh tế. Một màn sương được tạo ra bởi chúng, và rồi sự sáng tỏ bị đánh mất. Khi những suy nghĩ biến mất, khi không có mây nhiều hơn xung quanh bạn, khi bạn đang ở trong bản thể đơn giản của mình, sự sáng tỏ xảy ra. Lúc đó, bạn có thể nhìn thấy xa; lúc đó bạn có thể nhìn thấy tới tận đầu mút của sự tồn tại; lúc đó cái nhìn của bạn trở nên thấu suốt - tới cái cốt lõi của bản thể.
Thiền là sự sáng tỏ, tuyệt đối sáng tỏ về tầm nhìn. Bạn không thể nghĩ về nó. Bạn phải buông bỏ suy nghĩ.
Trích quyển 'Nhạc cổ trong rặng thông' - Osho

Ads Belove Post