Osho - Đời như bong bóng xà phòng (100 Cách thức nhìn đời) - Cách nhìn đời thứ hai

Osho - Đời như bong bóng xà phòng (100 Cách thức nhìn đời) - Cách nhìn đời thứ hai

Price:

Read more

Osho - Đời như bong bóng xà phòng
100 Cách thức nhìn đời - Cách nhìn đời thứ hai

Bạn phải không mệt mỏi và cống hiến trong việc theo đuổi chân lý của mình. Bạn xứng đáng tìm ra chân lý chỉ khi bạn gắng hết sức trong từng hơi thở của mình.
Mong muốn sự thật không phải là một trong những ham muốn khác của bạn. Một người mong muốn sự thật nửa vời thì không thực sự khát khao nó. Khao khát sự thật phải là hiến dâng trọn vẹn con tim mình. Khi con tim bạn khát khao sự thật trọn vẹn và toàn bộ, khát khao đó trở thành con đường. Hãy nhớ rằng, một khát khao sự thật cháy bỏng là chính con đường dẫn đến nó. Lời cầu nguyện dâng lên chỉ khi bản thể của bạn có một khát khao chân lí vô hạn, và nhịp đập trái tim bạn chỉ dành cho việc khám phá Cái Không Biết. Khi nào bạn sống và hít thở chỉ vì sự thật, lúc đó, trong cùng sự mong ước tĩnh lặng đó, bạn đạt bước chân đầu tiên hướng về nó. Chỉ có tình yêu - một tình yêu bỏng cháy bởi khát khao - mới xứng đáng và có quyền đạt tới chân lí.

Osho - Life Is A Soap Bubble
100 Ways to Look at Life - Way 002
You have to be tireless and devoted in your pursuit of truth.You deserve to find truth only if you strive with every breath.
The desire for truth should not be just one among all your other desires. Someone who desires truth half-heartedly doesn’t really desire it at all. The longing for truth has to be whole-hearted and total. When your heart thirsts for truth totally and completely, that very thirst becomes the path. Remember, a burning thirst for truth is itself the path to it. Prayer arises only when your being has an infinite thirst for truth, and your heart beats just to discover the unknown. When you live and breathe only for truth, then in that same silent yearning you take the first steps toward it. Only love – a love burning with thirst – deserves and has the right to truth.

Ads Belove Post