Sách Của Những Bí Mật (Tập 2 - Combo Bộ 5 Tập) - Osho

Sách Của Những Bí Mật (Tập 2 - Combo Bộ 5 Tập) - Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sách Của Những Bí Mật (Tập 2) – Osho

(Combo Bộ 5 Tập)

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Sách Của Những Bí Mật (Tập 2)' ê


“Sách Của Những Bí Mật” là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian từ 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra. Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục.

Chương 17. Một Vài Kỹ Thuật Dừng

Chương 18. Giữ Nguyên Với Những Thực Tại

Chương 19. Một Kỹ Thuật Cho Dạng Tri Thức Và Một Kỹ Thuật Cho Dạng Cảm Nhận

Chương 20. Tình Yêu Thông Thường Và Tình Yêu Của Một Vị Phật

Chương 21. Ba Kỹ Thuật Nhìn

Chương 22. Mắt Thứ Ba Và Quyền Năng Tâm Linh Mắt

Chương 23. Thêm Một Vài Phương Pháp Nhìn

Chương 24. Hoài Nghi Hay Tin Cậy, Sống Hay Chết; Những Nền Tảng Cơ Bản Của Những Con Đường Khác Nhau


Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó. Các kỹ thuật này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi thời điểm, dành cho toàn thể nhân loại của mọi thời đại. Người ta nói rằng, ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một kỹ thuật (trong số 112 kỹ thuật) phù hợp với mức độ phát triển tâm linh và khí chất bên trong của mình.
Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho. Vigyan Bhairav Tantra nay được phát hành dưới tên “Sách Của Những Bí Mật”, trọn bộ 5 tập, mỗi tập gồm 16 chương.


Chương 25. Từ Lời Nói Đến Âm Thanh Thuần Khiết Đến Bản Thể

Chương 26. Tantra. Sự Chấp Nhận Đỉnh Cao Và Thung Lũng

Chương 27. Vô Thanh, Toàn Thanh … Và Hoàn Toàn Nhận Biết

Chương 28. Thiền - Dỡ Gánh Nặng Những Kiềm Nén

Chương 29. Những Phương Pháp Âm Thanh Để Buông Rơi Tâm Trí

Chương 30. Buông Bỏ Với Một Bậc Thầy

Chương 31. Từ Âm Thanh Đến Tĩnh Lặng Bên Trong

Chương 32. Con Đường Của Sự Buông Bỏ

Hết

Quay Về Mục Lục Toàn Tập


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

Ads Belove Post