Sách Của Những Bí Mật (Tập 2) - Osho

Sách Của Những Bí Mật (Tập 2) - Osho

Price:

Read more

Sách Của Những Bí Mật – Osho

“Sách của những bí mật” là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra. Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục. Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó. Các kỹ thuật này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi thời điểm, dành cho toàn thể nhân loại của mọi thời đại. Người ta nói rằng, ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một kỹ thuật (trong số 112 kỹ thuật) phù hợp với mức độ phát triển tâm linh và khí chất bên trong của mình.
Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho. Vigyan Bhairav Tantra nay được phát hành dưới tên “Sách của những bí mật”, trọn bộ 5 tập, mỗi tập gồm 16 chương.
Sách Của Những Bí Mật (Tập 2) - Osho

Powered by RedCircle


Chương 17. Một vài kỹ thuật dừng
Chương 18. Giữ nguyên với những thực tại
Chương 19. Một kỹ thuật cho dạng tri thức và một kỹ thuật cho dạng cảm nhận
Chương 20. Tình yêu thông thường và tình yêu của một vị Phật
Chương 21. Ba kỹ thuật nhìn
Chương 22. Mắt thứ ba và quyền năng tâm linh mắt
Chương 23. Thêm một vài phương pháp nhìn
Chương 24. Hoài nghi hay tin cậy, sống hay chết; những nền tảng cơ bản của những con đường khác nhau
Chương 25. Từ lời nói đến âm thanh thuần khiết đến bản thể
Chương 26. Tantra. sự chấp nhận đỉnh cao và thung lũng
Chương 27. Vô thanh, toàn thanh, … và hoàn toàn nhận biết
Chương 28. Thiền - Dỡ gánh nặng những kiềm nén
Chương 29. Những phương pháp âm thanh để buông rơi tâm trí
Chương 30. Buông bỏ với một bậc thầy
Chương 31. Từ âm thanh đến tĩnh lặng bên trong
Chương 32. Con đường của sự buông bỏ

Ads Belove Post