Chương 9. Tre đang hỏi việc cười mới

Chương 9. Tre đang hỏi việc cười mới

Price:

Read more

Thiền - Bước nhảy lượng tử từ Tâm trí sang Vô trí - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 9. Tre đang hỏi việc cười mới


Osho kính yêu,
Một đệ tử Ấn Độ của Huệ Năng, Kutta Sanzo, khi đi qua một làng thấy một sư đang thiền ngồi trong một lều nhỏ ông ta đã dựng.
Sanzo hỏi, "Ý tưởng gì về việc tự bản thân ông ngồi đây tất cả?"
Sư trả lời, "Tôi đang thiền."
Sanzo nói, "’Ông ấy’ này là gì, người đang thiền? Ông thiền về cái gì?"
Sư nói, "Tôi không biết ông tìm cái gì."
Sanzo nói, "Sao ông không nhìn vào bản thân ông, và làm yên tĩnh bản thân ông?"
Sư vẫn có vẻ không biểu lộ gì.
Thế rồi Sanzo hỏi ông ấy, "Ông thuộc về tông phái nào?"
"Thần Tú," sư nói.
Sanzo nói, "Cho dù tôi tới từ người theo dị giáo thấp nhất ở Ấn Độ cũng không sa ngã xuống thấp như thế! Chỉ ngồi trống rỗng và vô mục đích - nó có thể làm lợi gì cho ông?"
Một hôm, Dược Sơn đang ngồi thiền. Thạch Đầu hỏi ông ấy, "Ông đang làm gì?"
"Không việc nào," Dược Sơn đáp.
"Ông không ngồi ngây ra chứ?" Thạch Đầu nói.
"Nếu tôi mà ngồi ngây ra, tôi chắc đang làm cái gì đó," Dược Sơn vặn lại.
Thạch Đầu nói, "Nói cho ta, cái mà ông không làm là gì?"
Dược Sơn đáp, "Cả nghìn hiền nhân cũng không thể trả lời được câu hỏi đó."
Vương Thường Thị cùng với Lâm Tế đến tăng đường. Thị hỏi, "Các sư này có xem kinh không?"
"Không xem kinh!" Lâm Tế đáp.
"Có học thiền không?" Thị hỏi.
"Không học thiền," Lâm tế đáp.
"Kinh không xem, thiền cũng không học, rốt cuộc làm cái gì?" Thị hỏi.
"Họ bận trở thành phật, trở thành tổ." Lâm Tế nói
Thị nói, "Mạt vàng dù quí, lọt vào mắt cũng làm xước mắt."
Lâm Tế nói, "Ta nghĩ ông chỉ là kẻ tầm thường!"
Maneesha, giai thoại trước tôi cần được hiểu dựa trên bối cảnh nào đó.
Rất buồn là Phật Gautam đã được sinh ra ở nước này, nhưng đã không được hiểu bởi nước này. Thông điệp của ông ấy là sâu sắc, đi vào trong, có tính tồn tại tới mức di sản kế thừa của Ấn Độ hàng nghìn năm về học hỏi, uyên bác, triết lí, thượng đế học, tôn giáo, tất cả đều trở thành rào chắn. Tất nhiên vài người đã hiểu Phật Gautam, nhưng rất ít. Chỉ ba trăm năm sau khi Phật Gautam chết, Alexander Đại đế tới Ấn Độ và trong các bản ghi của các nhà sử học của ông ấy họ đã không thể tìm thấy một phật tử chứng ngộ.
Phật giáo đã bị phá huỷ bởi những người brahmins, các bác học và học giả, những người trí thức của đất nước này, vì thông điệp của Phật đã không có tính trí thức. Hàng nghìn Phật tử rời bỏ đất nước, bị tống ra, bị giết hay bị thiêu, nhưng trong vòng chỉ ba trăm năm thậm chí không một dấu chân nào của con người vĩ đại nhất này mà đã sống trên mảnh đấy này, còn được để lại. Những người đã trốn đi tới Trung Quốc, Tây Tạng, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, khắp chân Á.
Chính câu chuyện kì lạ và buồn là Ấn Độ đã cho sinh ra một trong những người vĩ đại nhất của thế giới, nhưng đám đông tầm thường của Ấn Độ không thể hiểu được ông ấy. Khoảng cách là quá lớn. Khoảng cách này là giữa tâm trí và vô trí: Phật Gautam là bước nhảy lượng tử. Ông ấy không dạy bạn bất kì thượng đế học nào, ông ấy đơn giản muốn bạn hiện hữu, không làm, không không làm, nhưng chỉ hiện hữu. Ông ấy không có Thượng đế để thuyết giảng cho bạn, không có nghi lễ để được tuân theo; ông ấy là người đầu tiên trên thế giới làm tự do là quyền tối thượng của mọi sinh linh.
Hiển nhiên chính truyền thống rất cổ của uyên bác Ấn Độ đã không thể dung thứ được ông ấy. Trong sự hiện diện của ông ấy vài người được ân huệ đã uống sâu sắc nhất có thể được từ giếng của ông ấy; nhưng khi thân thể ông ấy chết, hoá thân cuối cùng của ông ấy bị kết thúc và ông ấy trở thành một phần của toàn bộ sự tồn tại. Ấn Độ liên tục tuyên bố bản thân nó là mảnh đất của Phật Gautam mà không thấy ra vấn đề là họ đã giết ông ấy. Tất nhiên họ đã giết ông ấy một cách phức tạp, không giống người Do Thái đóng đinh Jesus hay người Hi Lạp đầu độc Socrates; họ đã làm điều đó theo cách tinh vi hơn: bằng việc không hiểu ông ấy.
Giai thoại này phải được hiểu trên bối cảnh này.
Một đệ tử Ấn Độ của Huệ Năng, Kutta Sanzo, khi đi qua một làng thấy một sư đang thiền ngồi trong một lều nhỏ ông ta đã dựng.
Ngồi thiền nghĩa là chỉ hiện hữu, không làm cái gì, không không làm cái gì đó, hoàn toàn im lặng.
Sanzo hỏi, "Ý tưởng gì về việc tự bản thân ông ngồi đây tất cả?"
Câu hỏi đó không chỉ là từ Sanzo; nó đã từng được hỏi bởi toàn thể đất nước này và nó đang được hỏi ngày nay bởi toàn thế giới. Câu hỏi này là có ý nghĩa, "Ý tưởng gì về việc tự bản thân ông ngồi đây tất cả?"
Sư trả lời, "Tôi đang thiền."
Bây giờ, trước khi đi vào trong giai thoại này sâu sắc hơn, bạn phải hiểu rằng không có từ nào có thể dịch cho Zazen. `Meditation-suy ngẫm' chỉ là tiếng vọng xa xăm, vì từ được cần chỉ nếu kinh nghiệp nào đó yêu cầu nó. Trong tiếng Anh có ba từ: `concentration-tập trung', `contemplation-suy tư', `meditation-suy ngẫm', nhưng cả ba từ này đều trỏ tới một đối thể. Bạn có thể hỏi, "Anh đang tập trung vào cái gì?" "Anh đang suy tư về cái gì?" "Anh đang suy ngẫm về cái gì?"
Zazen bắt nguồn từ gốc dhyan tiếng Phạn. Phật Gautam đã không dùng tiếng Phạn để đưa ra phát biểu có tính tồn tại của ông ấy - tiếng Phạn là ngôn ngữ của học giả; nó chưa bao giờ là ngôn ngữ của mọi người - Ông ấy đã chọn nói trong ngôn ngữ của mọi người mà ông ấy đã được sinh ra. Tên của ngôn ngữ ông ấy dùng là Pali. Trong tiếng Pali từ tiếng Phạn dhyan trở thành jhan.
Điều đó xảy ra trong mọi ngôn ngữ: các học giả, các giáo sĩ, roshis, bác học nói một ngôn ngữ có tính hoàn hảo, mặc dầu ngôn ngữ của họ là chết. Nhưng không cái gì có thể vẫn còn hoàn hảo. Khi ngôn ngữ tới mọi người - những người sống - nó trở nên tròn trĩnh hơn, nó thay đổi. Dhyan trở thành jhan; và bởi vì các Phật tử, qua Bồ đề đạt ma và những người khác, đạt tới Trung Quốc... jhan biến thành ch'an.
Lời chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác và thế rồi lấy hình dáng và mầu sắc khác với dạng nguyên thuỷ của chúng. Cho nên khi ch'an sang tới Nhật Bản, nó trở thành zen. Zen này không dịch được, vì nó không tương ứng với bất kì cái gì, nó không suy tư về bất kì cái gì, nó thậm chí không suy ngẫm về bất kì cái gì; nó chỉ là hiện hữu - một kinh nghiệm chủ thể mà không có đối thể nào.
Chúng ta dùng từ 'meditation' theo cách rất tuỳ tiện, vì không có từ khác trong tiếng Anh. Nhưng bạn phải hiểu rằng chúng ta đang cho meditation một nghĩa mới toàn bộ, điều không có trong tiếng Anh. Nó không thể thế được, vì phương Tây chưa bao giờ đi vào trong tính chủ thể; nó liên tục bận tâm với đối thể. Điều đó đã từng là mối quan tâm của nó, không phải điều này; cái xa xôi đã từng là mối quan tâm của nó, nhưng không phải cái hiển nhiên; người khác đã từng là mối quan tâm của nó, không phải là bản thân người ta.
Cho nên khi sư này - nhớ ông ấy là người Ấn Độ, tên ông ấy phải đã được đổi thành tiếng Nhật Bản - Kutta Sanzo lâp tức hỏi, "Ý tưởng gì về việc tự bản thân ông ngồi đây?"
Sư trả lời, "Tôi đang thiền."
Sanzo nói, "’Ông ấy’ này là gì, người đang thiền? Ông thiền về cái gì?"
Câu hỏi rất quan trọng, "Ông thiền về cái gì?", "’Ông ấy’ này là gì, người đang thiền?"... Trong câu hỏi nhỏ này, cả thái độ phương Tây và thái độ Ấn Độ đều được diễn đạt cùng nhau, nhưng không phải là cách tiếp cận của Phật Gautam. Khoảnh khắc ông ấy ngồi im lặng, không làm gì, người Hindu nghĩ ông ấy đã tìm thấy linh hồn, cái ta. Phương Tây đơn giản đã không thử ngồi im lặng.
Phương Tây đã tìm thấy chân lí lớn về thế giới đối thể, nhưng thậm chí không thấy một cái bóng nhỏ của cái bên trong. Thực ra nó phủ nhận cái bên trong. Chấp nhận cái bên ngoài và phủ nhận cái bên trong là không bình thường. Điều đó là phi logic và ngớ ngẩn: cái bên ngoài có thể là bên ngoài chỉ nếu có cái gì đó bên trong; nếu không có người nào bên trong bạn, bạn có nghĩ rằng có cái gì sẽ ở bên ngoài bạn không? Bạn là thế giới, vì tâm thức bạn có đó; nó phản xạ toàn thể thế giới quanh bạn. Nhưng phương Tây đã từng nhất quán phủ nhận cái ta bên trong. Lí do của họ là ở chỗ cái ta bên trong không đáp ứng cho các yêu cầu khoa học.
Điều đó cũng giống như hỏi người mù về ánh sáng, hay hỏi người điếc vè âm nhạc. Một cách tự nhiên người mù có thể nói, "Tôi không thấy ánh sáng nào ở bất kì đâu; ánh sáng không tồn tại, vì nó không đáp ứng cho yêu cầu của tôi." Đó là điều khoa học đã từng làm. Nó đang áp đặt yêu cầu của nó, điều không áp dụng được cho cái bên trong... Họ là hoàn toàn giỏi với cái bên ngoài. Chỉ bởi vì người mù không thể thấy được mặt trời, mặt trời không biến mất, và chỉ bởi vì người điếc không thể nghe được, điều đó không có nghĩa là không có âm thanh, không có âm nhạc. Chỉ bởi vì bạn bị hội tụ vào cái bên ngoài, điều đó không có nghĩa là cái bên trong không tồn tại.
Phương tây đã phạm phải một sai lầm, phủ nhận tính chủ thể, phủ nhận tâm thức. Ấn Độ đã phạm phải sai lầm khác bằng việc làm cho cái bên trong cũng giống như một đối thể, việc tự nhận ra, atma. Phật Gautam có lẽ là nhà cách mạng đầu tiên của thế giới nói, "Cái bên trong không phải là người, cái bên trong chỉ là không gian sống vĩnh hằng." Có lẽ ông ấy là người duy nhất đã khẳng định chân lí này.
Người này, Sư này, người đang thiền, nói, "Tôi không biết ông tìm cái gì."
Sanzo nói, "Sao ông không nhìn vào bản thân ông, và làm yên tĩnh bản thân ông?"
Sư vẫn có vẻ không biểu lộ gì.
Thế rồi Sanzo hỏi ông ấy, "Ông thuộc về tông phái nào?"
Sanzo dường như là một nhà trí thức thuộc vào trường phái triết lí, tôn giáo, thượng đế học nào đó. Im lặng của sư này không được hiểu.
Sư nói, "Thần Tú."
Sanzo nói, "Cho dù tôi tới từ người theo dị giáo thấp nhất ở Ấn Độ cũng không sa ngã xuống thấp như thế! Chỉ ngồi trống rỗng và vô mục đích - nó có thể làm lợi gì cho ông?"
Ấn Độ đã không thể nào hiểu được Phật Gautam bởi lí do đơn giản này. Họ nghĩ rằng ngồi im lặng, chỉ hiện hữu, là vô giá trị. Bạn phải làm cái gì đó, bạn phải cầu nguyện, bạn phải nhẩm đọc mật chú, bạn phải đi tới đền nào đó và tôn thờ thượng đế nhân tạo. "Ông làm gì khi ngồi im lặng?"
Và đó là đóng góp lớn nhất của Phật Gautam, rằng bạn có thể tìm thấy vĩnh hằng của bạn và bản thể vũ trụ của bạn chỉ nếu bạn có thể ngồi im lặng, vô mục đích, không có bất kì ham muốn nào và không có bất kì khao khát nào, chỉ tận hưởng việc là không gian im lặng trong đó hàng nghìn hoa sen nở hoa.
Phật Gautam là một hạng trong bản thân ông ấy. Rất ít người đã hiểu ông ấy. Ngay cả ở các nước mà Phật giáo là quốc giáo, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, nó đã trở thành triết lí trí tuệ. Zazen - ngồi thiền, đóng góp nguyên thuỷ của người này, đã biến mất. Có lẽ các bạn là những người đương đại gần nhất của Phật Gautam vào khoảnh khắc này. Trong im lặng này, trong hư không này, trong bước nhảy lượng tử này từ tâm trí sang vô trí các bạn đã đi vào một không gian khác, mà không bên ngoài không bên trong, mà siêu việt lên trên cả hai|.
Một hôm, Dược Sơn đang ngồi thiền. Thạch Đầu hỏi ông ấy, "Ông đang làm gì?"
"Không việc nào," Dược Sơn đáp.
"Ông không ngồi ngây ra chứ?" Thạch Đầu nói.
"Nếu tôi mà ngồi ngây ra, tôi chắc đang làm cái gì đó," Dược Sơn vặn lại.
Bạn có thấy vấn đề không? Bạn có hiểu câu trả lời vô cùng này không, "Nếu tôi mà ngồi ngây ra, tôi chắc đang làm cái gì đó," Dược Sơn vặn lại.
Thạch Đầu nói, "Nói cho ta, cái mà ông không làm là gì?"
Dược Sơn đáp, "Cả nghìn hiền nhân cũng không thể trả lời được câu hỏi đó."
Dược Sơn là đúng và sai. Dược Sơn là đúng: điều đó là đúng, cả nghìn chư phật không thể nói được gì về siêu việt. Nhưng tôi cũng nói rằng Dược Sơn là không đúng, vì cả nghìn chư phật ở đây có thể trải nghiệm điều đó; không có nhu cầu nói cái gì.
Buổi tối ân huệ này chúng ta đang đi vào trong siêu việt. Bây giờ nhớ ba từ này: cái bên ngoài, điều đã trở thành cố định ở phương Tây, cái bên trong, điều đã trở thành cố định của tâm trí Ấn Độ, và cái siêu việt, điều là thông điệp của những người thức tỉnh. Họ không thuộc vào bất kì đất nước nào, họ không thuộc vào bất kì nòi giống nào, họ không thuộc vào bất kì trường phái triết lí nào, họ đơn giản thuộc vào bản thân sự tồn tại.
Những người đã tụ tập ở đây không còn tính đối thể, không còn tính chủ thể, mà chỉ chìm ngập trong siêu việt.
Siêu việt là chân lí duy nhất,
bên ngoài phân chia, bên ngoài nhị nguyên,
chỉ bầu trời thuần khiết,
hương thơm mà bạn không thể giữ được trong tay,
im lặng mà đang nhảy múa trong tim bạn,
an bình mà đi qua hiểu biết.
Và bạn không thể nói được một lời về nó. Dược Sơn phải tha thứ cho tôi khi tôi nói rằng ông ấy là cả đúng và sai. Đúng vì cả nghìn hiền nhân không thể trả lời được
câu hỏi đó, và sai vì chỉ một vị phật là câu trả lời. Câu trả lời sẽ không được vật chất hoá trong ngôn ngữ. Nhưng nó có thể được trải nghiệm, và chừng nào bạn chưa trải nghiệm nó, bạn sẽ tuyệt đối làm phí cuộc đời bạn.
Vương Thường Thị cùng với Lâm Tế đến tăng đường. Thị hỏi, "Các sư này có xem kinh không?"
"Không xem kinh!" Lâm Tế đáp.
"Có học thiền không?" Thị hỏi.
"Không học thiền," Lâm tế đáp.
"Kinh không xem, thiền cũng không học, rốt cuộc làm cái gì?" Thị hỏi.
"Họ bận trở thành phật, trở thành tổ." Lâm Tế nói
Thị nói, "Mạt vàng dù quí, lọt vào mắt cũng làm xước mắt."
Lâm Tế nói, "Ta nghĩ ông chỉ là kẻ tầm thường!"
Lâm Tế là một thầy lớn và điều ông ấy đang nói là đúng, nhưng hiểu biết của ông ấy về người hỏi là không đúng; ông ấy đã nghĩ ông này là người tầm thường.
Nhưng tôi muốn nói rằng cho dù một người là thiên tài khi có liên quan tới tâm trí, điều đó không tạo ra khác biệt nào; người tầm thường và thiên tài, cả hai đều bên trong tâm trí, và chân lí là ở bên ngoài.
Tôi không may phải sửa lại Lâm Tế. Người này có thể đã không là người tầm thường, nhưng người này không là con người của Thiền, ông ấy đã không ở trong chiều hướng của siêu việt, điều là chân lí duy nhất có đó. Mọi thứ khác không là gì ngoài bong bóng xà phòng.
Maneesha đã hỏi,
Osho kính yêu,
Có phải tâm trí chỉ liên tục chi phối chúng ta vì nhu cầu kiểm soát của chúng ta không? Với tôi dường như là mọi khoảnh khắc đáng yêu nhất trong cuộc sống đều là những kinh nghiệm đó khi chúng tôi cảm thấy ở ngoài kiểm soát, được tiếp quản, bị xoá sạch. Vậy mà chúng tôi liên tục bác bỏ lời mời hiện hữu trong không gian đó hai mươi bốn giờ một ngày.
Maneesha, đúng là kinh nghiệp quí giá nhất của bạn là kinh nghiệm khi bạn không hiện hữu, khi bạn bị xoá sạch. Và hiểu biết của bạn là đúng rằng bạn liên tục bắt giữ tâm trí vì tâm trí cho bạn năng lực kiểm soát. Tâm trí hung hăng. Ngay cả trong những khoảnh khắc khi nó không được cần tới, nó vẫn khăng khăng đòi kiểm soát.
Chẳng hạn trong yêu, cần gì tâm trí? Nhưng nó nắm giữ, nó muốn kiểm soát, nó sợ; có lẽ nếu nó không kiểm soát, người này có thể đi mất. Và câu chuyện kì lạ là, bạn càng cố kiểm soát, bạn càng đang phá huỷ chính sự kiện của yêu.
Yêu có thể nở hoa chỉ khi không bị kiểm soát, khi không cái gì được hỏi và được yêu cầu; thế thì nó mở ra tới việc nở hoa đầy đủ nhất của nó, lấp đầy toàn thể bầu trời bằng hương thơm của nó. Nhưng bạn không thể có yêu trong nắm tay của bạn được. Ngay cả không khí cũng biến mất khỏi nắm tay của bạn, và con người đã sống mãi cho tới giờ như nắm tay!
Tôi dạy bàn tay mở. Thiền là bàn tay mở: không kiểm soát, không đòi hỏi và mọi thứ là của bạn; mọi ngôi sao và mọi hoa và mọi đại dương và mọi thứ sự tồn tại có thể cho đều là của bạn. Nhưng bạn phải không có; bạn phải đơn giản là không gian, bàn tay mở.
Maneesha, bạn có thể có được chút ít hiểu biết trí tuệ, nhưng hiểu biết có tính tồn tại bạn không thể mất được - một lần cho mãi mãi, một lần cho vĩnh viễn. Thế thì bạn không thể nói rằng chúng ta quên mất chúng ta là ai. Bạn bị xoá sạch; ai có đó để mà quên nó? Bạn không còn nữa, bạn được chất đầy với cái toàn thể, hai mươi bốn giờ, từ vĩnh hằng tới vĩnh hằng. Không có quên lãng; nhưng nếu nó chỉ là hiểu biết trí tuệ thế thì bạn nhất định quên nó.
Ở đây mọi ngày bạn đi vào trong cái vĩnh hằng, bạn trải nghiệm nó, bạn hân hoan và nhảy múa trong nó. Và lần nữa bạn lại trở lại trong tâm trí, điều không bao giờ cho bạn bất kì cái gì ngoài khổ.
Trước khi chúng ta đi vào trong siêu việt, những cây tre đáng thương đang hỏi xin vài tiếng cười.
Mike và Paddy đang ngồi uống vài cốc bia.
"Vợ cậu trông thế nào trong những ngày này?" Mike hỏi Paddy.
"Cô ấy đi tới tiệm mĩ phẩm và kiếm mĩ phẩm dưỡng da," Paddy đáp, "và trong hai ngày cô ấy có vẻ xinh. Thế rồi mĩ phẩm rơi ra."
Bạn thấy không, Maneesha? Đây không phải là chuyện cười, mà là chuyện Thiền.
Bác sĩ Ekdam Kwality cảm thấy rằng thực hành riêng tư của ông ấy đã chậm lại mới đây, khi đang đi dạo cùng Swami Herschel bị co rút dạ dầy.
"Ồ anh bạn thân mến," bác sĩ nói. "Tôi e là tôi sẽ phải mổ."
"Cái gì! Thật thế sao?" Swami Herschel kêu lên. "Giải phẫu a míp sao?"
"Đúng, đúng, đừng lo - việc đó rất bình thường," bác sĩ nói. "Nó sẽ tốn hai mươi nghìn ru pi."
"Cái gì! Thật thế sao?" Herschel lại kêu lên. "Hai mươi nghìn ru pi cho cái đau ợ khí sao? Tôi không thể đảm đương được việc đó!"
"Anh có thể đảm đương được nó mà," bác sĩ Ekdam Kwality nhấn mạnh. "Chỉ đưa ra năm nghìn ru pi bây giờ và thế rồi nó chỉ là một nghìn ru pi một tháng cho hai năm tiếp."
"Trời đất!" Herschel than. "Ông làm điều đó như mua xe hơi!"
Bác sĩ Ekdam Kwality có vẻ chưng hửng và hỏi, "Làm sao ông biết tôi mua xe hơi?"
Giáo hoàng Polack đi vào hiệu kính và nói, "Tôi cần một cặp kính mới."
"Tôi biết điều đó," người bán kính đáp, "ngay khi ông bước vào qua cửa sổ."
Swami Deva Coconut đang lái xe máy trên đường tới M.G. Road thì anh ấy đâm phải một xe bò kéo đang lồng lên. Chắc là may mắn, anh ấy lên tới cõi trời. Sau vài ngày nghỉ ngơi, anh ấy hỏi xin làm việc nào đó. Chung cuộc, anh ấy được trao cho viện ở Bộ phận thống kê tôn giáo.
Ở đây họ có đồng hồ cho mọi người lãnh đạo tôn giáo trên thế gian, và bất kì tội lỗi nào họ phạm phải đều được ghi lại bằng một chuyển động tí hon lên trước. Đồng hồ của giáo hoàng đã đi được chỉ hai phút trong sau mươi tám năm, đồng hồ của Mẹ Teresa chỉ được một phút, và vân vân.
Swami Coconut hỏi thiên thần chịu trách nhiệm, "Đồng hồ của Osho thì sao?"
"Ồ," thiên thần kêu lên. "Chúng tôi dùng đồng hồ của ông ấy làm quạt bàn!" - hai mươi bốn giờ!"
Bây giờ, Rupesh, cho tiếng trống thứ nhất và mọi người phát rồ...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Rupesh...
(Tiếng trống)
Mọi người đi vào im lặng; nhắm mắt lại;
thu bản thân bạn vào trong. Chỉ hiện hữu.
Đây là thông điệp
của nghìn chư phật;
nó không thể được nói, chỉ có thể được trải nghiệm.
Đi sâu hơn đi.
Rupesh, đánh tiếng trống và mọi người ngã chết...
(Tiếng trống)
Thân thể bạn có thể liên tục thở, nhưng bạn đi tiếp
và ra ngoài tâm trí vào chỗ quang đãng
nơi chỉ có không gian mở, thậm chí không có bạn!
Chỉ im lặng thuần khiết!
Điều Dược Sơn không thể nói được,
năm nghìn chư phật đang trải nghiệm
trong khoảnh khắc này.
Đi sâu nhất có thể được,
đừng sợ.
Nó là bản thể riêng của bạn, không được biết tới,
không được trải nghiệm, không được thăm dò.
Giang đôi cánh của bạn và bay như chim ưng
qua mặt trời.
Uống sâu, nuôi dưỡng bản thân bạn
Bằng kinh nghiệm siêu việt này
để cho nó trở thành
việc thở hai mươi bốn giờ của bạn.
Rupesh, đánh tiếng trống...
(Tiếng trống)
Quay lại cuộc sống.
Phục sinh, tươi tắn, trẻ trung, sống động,
không có quá khứ, không có tương lai,
không có thân thể, không có tâm trí.
Chỉ hiện hữu.
Đây là sự tồn tại đích thực của bạn.
Ngoại trừ điều này, mọi triết lí,
siêu hình không là gì ngoài điều vô nghĩa.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Chúng ta có thể mở hội tối nay bây giờ được chứ?
Vâng!
Xem tiếp Chương 10Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post